Douwe van Essen

Herman Stuijver

Herman Stuijver
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

VVD neemt initiatief in plan Voorstraat

Nederhorst den Berg, 23 juni 2005

Met speciale dank aan Herman Stuijver die zo vriendelijk was zijn complete verslag en een foto van de informatie-avond aan de Wijdemeerse Webkrant ter beschikking te stellen. DvE.

'Projectontwikkelaar zal eieren voor zijn geld kiezen'

Zelfs een hittegolf kon rond de dertig inwoners van Nederhorst den Berg er niet van weerhouden om een thema-avond van de VVD over het bouwplan ‘voormalig gemeentehuis’ aan de Voorstraat te bezoeken.

Terugblikken

De liberale fractie wilde met de Bergers nog eens terugblikken op de procedure die gevolgd is en ook kijken of er nog mogelijkheden zijn om een wijziging aan te brengen in het gewraakte bouwplan. En de kans op een alternatief plan is er wel degelijk volgens de aanwezigen. Met die optimistische gedachte zocht men aan het eind van de avond de verkoeling. De VVD-fractie zal contact opnemen met de andere fractievoorzitters om met een gezamenlijk initiatief B&W nog eens nadrukkelijk te vragen met de projectontwikkelaar in de slag te gaan over een ander plan.

De VVD-fractie, v.l.n.r. Tjitske van Emden, Wim Lorjé, 
fractievoorzitter Els van Hall en Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn.

Bezwaren

Fractievoorzitter Els van Hall opende met een uitgebreide terugblik op de procedure. Ze vertelde dat haar partij vóór woningbouw was op die plek en dat ook de bestemming van appartementen voor starters en senioren volledig gesteund werd. Wel gaf ze aan van meet af aan problemen te hebben gehad met de artikel 19, lid 2-procedure, waarbij de omwonenden op afstand werden gehouden. “ Er is een bouwplan gemaakt over uw hoofden heen en zonder u te raadplegen. Dan vraag je om problemen”. Ze kon niet ontkennen dat de verdere gang van zaken door B&W zonder fouten was gedaan. “ B & W hebben de ruim 700 zienswijzen zorgvuldig bekeken en ongegrond verklaard. Dat recht heeft men. Ook de provincie is daarin meegegaan en heeft ze afgekeurd. Daar kunnen we niets aan doen”. Nu de bouwvergunning inmiddels klaar is, zijn daar ook ruim 300 bezwaren tegen, die worden op 18 juli bij de commissie Bezwaarschriften behandeld. ( Overigens zullen de leden van de Singelgroep verzoeken om de vergadering van 18 juli te verplaatsen i.v.m.vakanties en de korte voorbereidingstijd). Mevrouw Van Hall schetste hoe de procedure nog heel lang kan duren. Er resten na 18 juli nog twee stappen: de bestuursrechter en uiteindelijk de Raad van State. Dat kan dus wel doorgaan tot 2008, misschien zelfs later.

Alternatieven

En doorgaan zullen ze, verklaarde Hans Vuurmans namens de Singelgroep, de groep bezwaarmakers. Het bleek dat de actiegroep goed voorbereid is op de volgende stappen. Men heeft zich verdiept in de wet- en regelgeving rond het bouwplan en men ziet kansen om zich heel lang te verzetten tegen het huidige bouwplan. Maar liever niet, liever hopen de Bergers dat er een compromis uitrolt. “ Doe ons een toezegging. Er is natuurlijk altijd ruimte om te onderhandelen” , zei Ed Snel “ we zijn bezig met een alternatief plan met 17 appartementen”.

Heilloze weg

Het was eigenlijk PvdA’er Piet Ambachtsheer die een positieve wending aan het gesprek gaf. De voormalige bestuurder van Nederhorst den Berg heeft de nodige ervaring in de woningbouw en dus ook in de communicatie met projectontwikkelaars. “ In feite is die hele lange juridische procedure een heilloze weg, die alleen maar schade oplevert. Ook voor de projectontwikkelaar. Hij is ook de enige die er nog iets aan kan doen. Die heeft er ook geen belang bij als er nog drie, vier jaar niet gebouwd wordt. Dus ik zou zeggen dat men rustig met die mensen rond de tafel moet gaan zitten. Geen zware onderhandelingen, nee gewoon, zonder gezichtsverlies een open gesprek aangaan. Nou, dan zal hij heus wel eieren voor z’n geld kiezen”. En daarmee doelde Ambachtsheer op een alternatief van een appartementsgebouw met één bouwlaag minder, bestaande uit 17 woningen. Zijn verhaal sloot aan bij het rekensommetje van Wim Lorjé van de VVD die de ‘tonnen verlies’ die wethouder Wim Neef voorspiegelde bij niet doorgaan van het bouwplan, vergeleek met de kleine miljoen (€ 925.000) die zal worden betaald voor het pand en die nu tegen een rente van 5% niet benut wordt. 

Kansen

Er zijn dus kansen om het bouwplan open te gooien, want het schijnt dat ook het CDA en PvdA niet gelukkig zijn met de huidige gang van zaken. Van Henk de Kloet van Dorpsbelangen Wijdemeren en Edwin Bult van GroenLinks, die ook aan tafel zaten, is bekend dat hun partijen altijd al tegen het huidige plan zijn geweest. Het zou geen kwaad kunnen als de diverse politieke partijen elkaar zullen aanspreken over de Voorstraat, want ook op deze avond was zonneklaar dat het vertrouwen in de lokale politiek tot een minimum is gedaald. De VVD maakte een goede beurt door als enige het oor te luisteren te leggen bij de ontevreden burgers uit het Vechtdorp.


De wekelijkse nieuwsbrief     Zonnig Windstil 30º Naar volgende bericht