Rik Jungmann

VVD Wijdemeren
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

VVD wil behandeling Dode Eind

Wijdemeren, 7 oktober 2004. Het college van B&W heeft een financiële verantwoording inzake de behandeling van de kwestie "Dode Eind" ter kennisname aan de leden van de commissie Bestuur & Middelen gestuurd. De VVD wil dat het stuk vanavond openbaar behandeld wordt.

In het stuk wordt een opsomming gegeven van de kosten die de gemeente gemaakt heeft om de dwaling van het voormalige college van B&W van 's-Graveland (met als zittende wethouders de huidige wethouders Wim Neef (CDA) en Co de Kloet (DBW)) recht te zetten. De dwaling bestond eruit dat het college meende dat het bestemmingsplan toestond dat er woonschepenhavens aan het Dode Eind in Kortenhoef mochten komen, hetgeen door de Raad van State in juli 2003 is afgewezen. Dat vonnis leidde tot de vaststelling van een overeenkomst tussen gemeente, aanwonenden en woonschepenhavens, waarin werd vastgelegd wie wat zou doen en wie welke kosten aan wie zou vergoeden.

De kosten van juridische bijstand en advies voor de gemeente bedroegen € 118.452 in 2003 en € 128.168 in 2004. Op grond van de vaststellingsovereenkomst heeft de gemeente kosten vergoed aan de aanwonenden, water gekocht, wordt de weg aangepast, wordt de parkeerplaats van de Krakeelakker teruggekocht en wordt een lokaal postzegelbestemmingsplan gemaakt. De totale nu bekende kosten hiervan bedragen € 54.754. Daarnaast zijn er van een aantal zaken nog geen kosten bekend, of lopen er nog procedures, die moeten opleveren welke kosten gemaakt moeten worden. De kosten van deze nog onbekende posten kan oplopen tot maximaal circa € 75.000.

Deze kosten waren niet voorzien en zijn niet in de lopende begroting opgenomen.

Ingezonden Bericht

Geachte redacties,

Betreft: Krakeelakker en Fokke aan het Dode Eind

De VVD-fractie van Wijdemeren maakt u attent op het volgende:

Vrijdag j.l. is aan de leden van de commissie Bestuur & Middelen
toegezonden de verantwoording door het college van de kosten die tot nu toe zijn gemaakt om de problematiek op te lossen rond de voormalige
jachthavens aan het Dode Eind.

Dit stuk wordt de commissie ter kennisname aangeboden.

De VVD vindt dit niet een juiste gang van zaken voor zo een belangrijk
onderwerp met zulke grote financiële gevolgen. Wij hebben gevraagd deze "verantwoording" als bespreekpunt op de agenda van hedenavond op te voeren (in plaats van ter kennisneming) en vinden tevens dat álle leden van de gemeenteraad van dit "overzicht" op de hoogte moeten worden gesteld. In het kader van transparant bestuur hadden wij juist in dit onduidelijke en langslepende probleem veel meer openheid verwacht van het college.

hartelijke groet,

Namens de VVD-fractie Wijdemeren,
Els van Hall


. Half bewolktMatige wind15º Naar volgende bericht