... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Programmabegroting, etc.

Wijdemeren, 2 juli 2004. Veel agendapunten hadden gisteren een sterk financieel karakter. De programmabegroting 2005, de jaarrekening 2003, de financiële problemen bij Primair, de bezuinigingen op Versa en het gebouw van DSO. De belangrijkste punten hieruit.

Programmabegroting 2005

Wie verwacht had dat uit het debat over de programmabegroting 2005 enige richting zou komen omtrent het subsidiebeleid, het voortbestaan van De Dobber en de bibliotheek of het welzijnsbeleid kwam bedrogen uit. In het voorstel dat het college samen stelde samen met de raad in de z.g. "regiegroep" worden verregaande bezuinigingen op tal van gebieden genoemd. Tevens staat in het voorstel dat die gebieden verder onderzocht moeten worden. Door de verschillende fracties werd geen enkele concrete richting genoemd anders dan dat de OZB zoveel mogelijk ontzien moet worden en dat men streeft naar een sluitende begroting. Verder wacht men de onderzoeksresultaten af. Met die constatering werd het voorstel aangenomen.

Jaarrekening 2003


De VVD in conclaaf tijdens een schorsing.
V.l.n.r.: Wim Lorjé, Els van Hall, Robby Israel (afdelingsvoorzitter),
Tjitske van Emden en Ernst Kastelijn.

Ieder was vol lof over het feit dat de jaarrekening 2003 nu al vastgesteld kon worden. Een prestatie voor een net heringedeelde gemeente. Er heerste alom zorg over de invordering van (dubieuze) debiteuren. Wethouder Co de Kloet deelde mee dat die invordering niet snel genoeg gaat en versneld zal worden. Er staan 6 miljoen euro open aan niet betaalde rekeningen, waarvan een groot deel de niet zo lang gelden verzonden OZB aanslagen. Er staat 1,5 miljoen euro open die echt lang tot zeer lang niet betaald is. De juni circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin de uitkeringen van het rijk aan Wijdemeren genoemd worden, was ook geen reden tot vrolijkheid. Het tekort van Wijdemeren loopt daardoor nog eens extra op met 200.000 euro.

Primair

Primair is de Stichting die openbare scholen in de regio beheert. Onlangs kwam naar buiten dat daar met geld gesmeten is en dat de aangesloten gemeenten, waaronder Wijdemeren, de tekorten moeten bijspijkeren. Bert Nagel, de verantwoordelijke wethouder voor onderwijs, sprak sussende woorden, maar zei eigenlijk niets omdat er nog allerlei onderzoek loopt. "Alles is inmiddels door KPMG in kaart gebracht. De lekken zijn gedicht, het gaat beter. Het dieptepunt is gepasseerd."
Zowel Felix Flameling (D66) als René Voigt (DBW) namen geen genoegen met de bezweringen van de wethouder. Zij vroegen om openheid van zaken en wilden de omvang van de risico's voor Wijdemeren weten. Na enige aarzeling was de wethouder bereid om het KPMG rapport naar de raadsleden te sturen onder geheimhouding. Hij hoopt in september de raad in alle openheid te kunnen informeren.

DSO

Het gebouw van toneelvereniging DSO in Kortenhoef is zeer slecht en zou zelfs gesloten worden. Nadat het gebouwenplan van de voormalige gemeente 's-Graveland als een plumpudding in elkaar gezakt was, moest er een oplossing voor de vereniging komen. Het college stelde voor om € 18.000 aan DSO te schenken voor opknappen en onderhouden van het gebouw. In het debatje over deze subsidie doken de oude gemeentefracties even op. De 's-Gravelanders wisten zeker dat er ooit een belofte aan DSO was gedaan. Anderen (Van Emden (VVD)) dachten dat er niets op papier stond en er geen raadsbesluit was genomen. Er werd wat over heen en weer gesteggeld. Ook ging de discussie over uitbetalen op grond van declaraties of het bedrag ineens aan DSO schenken en achteraf controleren wat er voor gedaan is. Ook vond de één dat DSO veel leden had en de ander dat dat er juist weinig zijn.
Het eind van de discussie was dat het voorstel van het college werd aangenomen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktMatige wind18º Naar volgende bericht