...

...


Rik Jungmann

Douwe van Essen, kaart gem. Wijdemeren

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Welstandsnota Wijdemeren

Wijdemeren, 1 april 2004. Vanavond werd in het gemeentehuis een presentatie gegeven over de welstandsnota. In die nota staan criteria over wat u wel en wat u niet mag veranderen, verbeteren of nieuw bouwen.

 
V.l.n.r.: Els van Hall (VVD, lid begeleidingscommissie), Twan Jütte,
Ingrid Langenhoff, wethouder Wim Neef.

Iedere gemeente moet op 1 juli van dit jaar een welstandsnota hebben. Die nota wordt goedgekeurd door de raad. In de nota staat beschreven wat in de hele gemeente wel of niet toegestaan is aan verbouwingen of nieuwbouw. Per gebied verschillen de zaken die wel of niet mogen, afhankelijk van de omgeving. Zo mogen aan de Oud Loosdrechtsedijk in principe andere dingen dan aan de Kortenhoefsedijk. De Oud Loosdrechtsedijk kenmerkt zich door zeer afwisselden enigszins rommelige bebouwing, met veel schepen en terreinen aan de weg. De Kortenhoefsedijk is wat ongerepter qua karakter. Iedere weg, wijk, bedrijventerrein en open ruimte is beschreven in de welstandsnota.


Twintig belangstellenden, waaronder veel raadsleden en ambtenaren.

De nota is een grote stap voorwaarts. In het verleden kon een welstandscommissie, vaak bestaand uit architecten, eigen hobby's botvierden. Nu moet de meetlat door de commissie gelegd worden langs de welstandsnota, die openbaar toegankelijk en beschikbaar is. Voldoet de aanvraag aan de criteria, dan moet er ingestemd worden. Voor kleine zaken (dakkapellen, etc.) betekent dit zelfs dat de ambtenaar achter het loket in sommige gevallen direct de welstand mee kan nemen in het verlenen van de vergunning. Het doel is om de willekeur uit het verleden met de nota uit te bannen.


Twan Jütte en Ingrid Langenhoof presenteren
de nota.

Vanavond werd de nota gepresenteerd door Ingrid Langenhoff van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland en Twan Jütte van Architectenwerk Twan Jütte.

Twan Jütte vertoonde voor circa twintig aanwezigen een dia-serie waarin hij uitlegde welke verschillen er in het karakter van de kernen en in wijken binnen de kernen bestaan.

Adriaan Doets uit Loosdrecht stelde een aantal kritische vragen, vooral ingegeven door een aantal oude en monumentale panden die in Loosdrecht verdwenen en gesloopt zijn. Uit de beantwoording bleek dat bouw en sloop gedeeltelijk vallen onder ruimtelijke ordening (het bestemmingsplan) en gedeeltelijk onder welstand (past het in de omgeving, voldoet het aan kwaliteitseisen v.w.b. materialen, kleuren en afmetingen.)


rood=beschermd, donkerbruin/blauw=bijzonder, lichtbruin/blauw=regulier

Als u iets wilt gaan verbouwen of uitbreiden, kijk dan eens op de gemeentelijke website en download de Welstandsnota (pdf). (Nu nog in concept tot de goedkeuring van de Raad.)

Adriaan Doets (o.a. voorzitter Historische Kring Loosdrecht) was gisteren ondubbelzinnig in zijn vragen en opmerkingen. Zo sprak hij zijn verbazing uit over het verdwijnen van mooie oude huizen, die vervangen werden door giga-villa's. Hij noemde de bekende Nederlanders bij naam en toenaam, die deze acties ondernomen hadden.

In architecten onderling heeft hij ook niet zo heel veel vertrouwen. Hij pleitte er sterk voor om in de welstandcommissie ook één of meerdere burgerleden op te nemen. "Als de architecten dan weer eens met elkaar in onbegrijpelijke taal, los van de werkelijkheid met elkaar in debat gaan, dan is tenminste iemand die ze weer met beide voeten op de grond kan zetten." :aldus Doets.

In 's-Graveland speelde een dergelijke discussie in juni 2001, toen burgemeester Wim Kozijn zich sterk maakte voor dure appartementen in glas en staal aan het Noordereinde in 's-Graveland (gebouwenplan). De appartementen waren ontworpen door de beroemde Belgische architect Stéphane Beel. Een delegatie van het gemeentebestuur was zelfs bij hem in België op bezoek geweest. Bij de presentatie van de plannen verklaarden Wim Hafkamp (VVD) en René Voigt (DB) dat hun partij nimmer mee zou werken aan een dergelijk plan.

Over smaak valt zeker te twisten.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page ZonnigWindstil18º Naar volgende bericht