Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Rectificatie kunst

Kortenhoef, 5 januari 2003. Naar aanleiding van de tekst bij een artikel van 3 januari over de kunstcollectie, stuurde Robby Israel onderstaande rectificatie.

(BLOK staat voor Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef. Deze Stichting beheert het gebouw van de voormalige school aan de Kortenhoefsedijk en organiseert in dat gebouw activiteiten voor Kortenhoevers.)

Geachte redactie,

In uw bericht d.d. 3 januari wordt ik aangeduid als "BLOK woordvoerder Robby Israel." Ik - en wellicht BLOK eveneens - hecht er waarde aan te melden dat ik noch lid ben van het bestuur van BLOK noch in de kwestie van de Stichting Kunstbezit als woordvoerder van BLOK optreed. In het
verleden heb ik de eer gehad inzake het verkeersplan een van de woordvoerders van BLOK te zijn en wellicht is dat de bron van dit misverstand.

Mijn reacties en acties betreffende de Stichting Kunstbezit zijn mijn persoonlijk initiatief zonder overleg of afspraken met wie dan ook, vooraf noch achteraf.

met vriendelijke groet,
Robby Israel

Reacties

Het Wijdemeerse weer: Licht besneeuwd, afwisselend zonnig en sneeuwval, rond het vriespunt.
Meer weer? Klik hier. 
Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...