Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gooi- en Eemlander


Parc de Vechtoever

Nederhorst den Berg, 26 februari 2003. In de Gooi een stuk van Simone Stevens over de onrust die is ontstaan op de de Bergse camping Chalet Parc de Vechtoever (v.h. Euroase).

De exploitant van de camping heeft bepaald dat caravans ouder dan vijf jaar van het terrein moeten. Als de caravanner op het terrein wil blijven, dan moet hij van de eigenaar van de camping een chalet kopen. Zo niet, dan zal hij afscheid moeten nemen van de camping.

Een aantal huurders heeft zich in een brief tot de gemeente Wijdemeren gewend, maar deze is volgens wethouder Wim Neef geen partij in het conflict. Zo lang de exploitant van de camping zich aan het bestemmingsplan houdt, is er voor de gemeente geen werk aan de winkel. Het is een zaak tussen exploitant en huurder.

De huurders zijn kwaad over de acties van de verhuurder. Zij hebben het in de Gooi over "woeker- en mafiapraktijken"en "a-sociaal gedrag". De koopprijs van een kavel bedraagt tussen de 40.000 en 80.000. Het chalet dat vervolgens op het kavel geplaatst moet worden kost tussen de 40.000 en 90.000.

Naast de bovengenoemde problemen vinden de huurders dat de exploitant een aantal andere eisen stelt waarin zij zich niet kunnen vinden. Het is onduidelijk wie de eigenaar van het terrein is en wie de exploitant. Er circuleren volgens het artikel in de Gooi namen van Green Spirit van een Vreelander (F. van Vlaanderen), Euroase Parcs en een beheerder aan de Eilandseweg. Vijftig huurders hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...