Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Douwe van Essen

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Plassennet/Gooi- en Eemlander


Uitgeblust

Wijdemeren, 22 februari 2003. Brandweercommandant Jan Spaargaren uit Kortenhoef heeft ontslag genomen en is dus uitgeblust in Wijdemeren. Maar niet in Huizen, daar pakt hij met ingang van 1 mei de draad weer op.
Het plotselinge ontslag van deze alom gerespecteerde brandweer- commandant roept veel vragen op. Ook bij uw verslaggever van de Wijdemeerse Webkrant, die vele jaren heel plezierig met Jan heeft samengewerkt. Maar Jan heeft geen enkele behoefte aan een openbare welles-nietes discussie zonder winnaars(s). En dat siert hem. 


Vertrekkende brandweercommandant 
Jan Spaargaren.  

Nog even kwam de ware reden om de hoek kijken toen we spraken over de verschillen tussen Huizen en Wijdemeren. Want Jan vindt dat hij nu naar een echte brandweer- organisatie gaat, in tegenstelling tot Wijdemeren met zijn ambtelijke organisatie, waarbij de brandweer zijns inziens nooit een volwaardige rol heeft gekregen. 

Opvallend is het verschil in bezetting tussen de twee brand- weerkorpsen: Huizen telt 8 professionele brandweerlieden en 50 vrijwilligers, terwijl Wijdemeren, met veel minder inwoners, maar wel een grotere oppervlakte, 4 professionals kent en 80 vrijwilligers. Verder heeft Huizen 1 brandweerkazerne tegen Wijdemeren 3. 

Natuurlijk doet het Jan wat na zoveel jaren prettig te hebben gewerkt. Maar toen hij tussen   Oud en Nieuw van het afgelopen jaar eenmaal had geaccepteerd, dat de situatie niet wezenlijk zou veranderen, en hij zijn frustratie  en teleurstelling daarover had verwerkt, was het over. Hij ging solliciteren en was in no-time aangenomen in Huizen. 

Bijkomende consequentie van zijn besluit is, dat hij de bouw van de nieuwe brandweer- kazerne (50 meter bij zijn huis vandaan) niet meer als brandweercommandant van Wijdemeren zal meemaken.  Dat vindt hij echt jammer, maar zijn blik is nu alleen nog maar vooruit gericht. Hij is blij met de waardering die uit zijn benoeming  in Huizen spreekt en popelt om daar aan de slag te gaan.

Op de ontslagbrief die Jan Spaargaren naar de gemeenteraad heeft gestuurd wil hij geen toelichting geven, schrijft Simone Stevens in de Gooi van vandaag. Zijn begeleidende brief aan het college van Burgemeesters & Wethouders vindt hij voor zich spreken. 

Duidelijk is in ieder geval wel, dat hij zich absoluut niet kan vinden in de ondergeschoven en onduidelijke positie van de Wijdemeerse brandweer binnen de gemeentelijke organisatie. Hij ervaart dat als een miskenning van de sterk gewijzigde rol van een modern brandweerkorps. Zo'n korps heeft raakvlakken met tal van ambtelijke terreinen, zoals de wettelijke taken, de regionale en landelijke ontwikkelingen en de eisen op het gebied van de veiligheid.

Al voor de gemeentelijke herindeling had Spaargaren zijn bedenkingen tegen de voorgenomen nieuwe organisatie van de brandweer in Wijdemeren. In de loop van 2002 zag hij die bewaarheid worden. 

En hoewel hij na de gemeentelijke herindeling per januari 2002 nog enthousiast aan de slag was gegaan met de nieuwe organisatie, verloor hij gedurende de loop van het jaar meer en meer het plezier in zijn dagelijkse werk.


 
Jan Spaargaren tussen zijn huis en Zorgcentrum Oudergaard. Nu nog een prachtig plaatje met op de voorgrond een vijver die mogelijk gaat verdwijnen en op de achtergrond een laag gebouw dat wellicht moet wijken voor een luxe seniorenappartementengebouw van zes verdiepingen. Achter Jan de plaats waar de nieuwe brandweerkazerne is geprojecteerd. 

Burgemeester Bijl vindt dat meneer Spaargaren vanaf het begin een andere opvatting heeft gehad over de organisatievorm van de brandweer, waarbij diens gevoel overheerste 'dat het toch niet zou werken'. Maar als je ergens niet in gelooft, dan is het ook moeilijk om er voor de volle honderd procent achter te staan. 

Het vertrek van commandant Spaargaren noemt hij een fact of life. "Gelukkig hebben we elkaar steeds recht in de ogen kunnen kijken en is er nooit met deuren geslagen. De heer Spaargaren heeft nu de keuze voor een andere werkkring gemaakt en daarmee de nieuwe organisatie met hem als commandant geen echte kans van slagen gegeven". 

De gemeente Wijdemeren zal op korte termijn op zoek gaan naar een nieuwe brandweercommandant.

 


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...