Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen, Rik Jungmann

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Raad: Huisvesting

Wijdemeren, 19 december 2003. Het debat in de raad van gisteren ging vrijwel alleen over huisvesting. Huisvesting van de Meester Kremerschool in Nederhorst den Berg en de het maken van plannen voor toekomstige huisvesting van de gemeente zelf.

Huisvesting gemeente

De gemeente heeft zich nog meer net tijdelijk genesteld aan de Rading 1 in Hilversum, of er worden al plannen gemaakt voor het gemeentehuis over vijf jaar. Regeren is vooruitzien.

Er werd gesproken over het project om te inventariseren waar het nieuwe gemeentehuis moet komen, wat er nodig is in het gebouw en alles wat er verder bij komt kijken. Het college wil graag een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren. In het debat heette dat optie 1 ter waarde van € 89.485,76. Ook stond in het voorstel een optie 2 beschreven, waarin het onderzoek veel minder diepgravend gedaan zou worden. Kiezen voor optie 2 betekende nu "slechts" € 25.153,95 uitgeven, maar na een keuze uit de voorgelegde mogelijkheden alsnog een diepgaander onderzoek uitvoeren.


Wim Lorjé (VVD)

De raad was over dit onderwerp hevig verdeeld. Voigt (DBW) wilde optie 1. Zagt (DBL) wilde daarentegen optie 2. Lia Moote (PvdA) koos voor optie 1, evenals het CDA bij monde van Betske van Henten. Felix Flameling (D66) koos voor optie 2, omdat daarna het restant toch nog gedaan zou moeten worden en de keus dus lood om oud ijzer was, wat hem betreft. Nelleke Schenkkan is zeer beducht dat het project een prestigeobject zal worden. Zij koos voor optie 2. Ook de VVD (Wim Lorjé) wil nu rust in de tent. Eigenlijk had de VVD Brugchelen niet willen kopen en het huidige tijdelijke gemeentehuis wel. "Maar dat kan nu niet meer." Dus koos de VVD ook voor optie 2.

Na de stemming over het onderwerp bleek dat de koppentellers op de publieke tribune het goed gezien hadden. Het werd de dure optie met 10 tegen negen stemmen.


Ze werden niet vrolijk van veel discussies vanavond.
V.l.n.r. de wethouders Nagel, Siemons, Neef, De Kloet en Hagen

Huisvesting Meester Kremerschool

Het debat over de Meester Kremerschool begon met een motie van de PvdA waarin deze pleitte voor complete nieuwbouw in combinatie met een ruimtelijke herschikking en de realisatie van sociale woningen. Daardoor moest eerst de motie besproken worden voor het voorstel van het college aan de orde kon komen. Dat had een wat rommelige discussie tot gevolg. Af en toe wist men niet meer of er nu over het voorstel of over de motie iets gezegd moest worden.

Het CDA verklaarde zich zonder veel argumenten tegen de motie. GL, de VVD en DBL daarentegen zagen wel wat in de motie. René Voigt van DBW was evenals het CDA tegen de motie. Volgens hem kon de school niet wachten op planontwikkeling. Er moest nu een besluit genomen worden, vond hij.


Wethouder Bert Nagel (CDA)

Wethouder Bert Nagel sabelde de voorstanders van de motie genadeloos neer met argumenten. Het terrein is niet geschikt voor nieuwbouw, de tijd is er niet, de school is nu onveilig en bij de Antoniusschool in Kortenhoef duurde het ook elf jaar, hield hij de raad voor. Tjitske van Emden van de VVD kreeg nog een speciaal verwijt van hem. "Toen wij in Nederhorst den Berg indertijd over de Kremerschool spraken, was u het die de boel tegenhield." : wierp hij haar voor de voeten. Uiteraard zag zij dat anders.

Na een schorsing en naarstig overleg in de gangen en kamertjes van het gebouw werd over de motie gestemd. Het leek erop dat de motie een meerderheid zou halen dankzij de steun van DBL.

Bij de stemming gaf Gert Zagt echter een stemverklaring dat zijn fractie op het allerlaatste moment toch de zijde van het college koos. De motie werd verworpen met 10 tegen negen stemmen.


Miep van Hattem (DBL)
Voor nieuwbouw.

Vervolgens ging de discussie over nieuwbouw of renovatie van het gebouw vrolijk door. Nu echter aan de hand van het voorstel van het college om te renoveren. Een merkwaardige rol speelde Miep van Hattem (DBL) in dit deel van het debat. Zij begon met te pleitten voor het uitvoeren van werkzaamheden (mastiek) tijdens de renovatie, die niet voorzien waren. Zij eindigde haar betoog echter met een pleidooi voor nieuwbouw. (Waar volgens ons dan al nieuw mastiek op zit. red.) Ook wethouder Nagel was de weg in haar betoog een beetje kwijt en vroeg om opheldering. Het bleek dat zij nieuwbouw wenste.

Bij de stemming werd gekozen voor renovatie met tien tegen acht stemmen. (André Spils (DBL) was inmiddels vertrokken.) De fractie van DBL stemde verdeeld. Gert Zagt stemde voor renovatie, Miep van Hattem tegen.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht