Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Vragenhalfuurtje

Wijdemeren, 19 december 2003. Zoals in iedere raadsvergadering werd ook gisteren het vragenhalfuurtje gehouden. Daarin kwamen de beeldentuin van oud-wethouder Dick 't Hoen en het besluit om met het gemeente nieuws naar de Gooi- en Eembode te gaan ruim aan de orde.

Beeldentuin/Carport/Paddenpoel


René Voigt (DBW)

Over de beeldentuin (Oude Meentweg 2) zei René Voigt (DBW) dat hij de brief van het college over deze kwestie met stijgende verbazing had gelezen. In die brief verweet het college de raad een vooringenomen standpunt in de kwestie. Voigt draaide dat om. Hij had zelf navraag gedaan bij de provincie, bij VROM en bij monumentenzorg Wethouder Wim Neef (CDA) had in de vorige raad beweerd dat deze instanties allemaal akkoord waren met de beeldentuin. Voigt bestreed dat en vroeg zich af hoe het college dat dan kon schrijven. Ook wees hij erop dat het buitenhuis Hilverbeek, waar het gebied bij hoort, beschermd dorpsgezicht is en een officieel erkend monument. Ook wond René Voigt zich op over de laatste alinea van de brief. "U doet of u het niet zo erg vindt wat er gebeurt. Wat gaat u doen en wanneer?": eindigde hij zijn vragen.

Wethouder Wim Neef had een zwak verweer. Het bleek dat niet het college, maar Dick 't Hoen zelf de Rijksdienst Monumentenzorg over de kwestie benaderd heeft. Ook het standpunt van "de provincie" bleek een mening van een provinciale ambtenaar in een overleg met de gemeente te zijn geweest. De aap kwam een beetje uit de mouw, toen Neef stelde dat het college niet wilde handhaven, omdat het toch al een legalisatieprocedure (art. 19) van plan is. Als het zover is komt hij met het voorstel in de commissie om te consulteren. Stoppen kan de raad de procedure formeel niet. Dat besluit is door de raad aan het college gedelegeerd.

Felix Flameling (D66) wees er fijntjes op dat het toch niet zo'n goed idee was geweest van de raad om de behandeling van artikel 19 procedures geheel uit handen te geven aan het college.

Lokale bladen


Gert Zagt (DBL)

De mededeling van wethouder Ties Hagen in de vorige raad, dat het gemeentenieuws per 1 januari van de lokale bladen naar de Gooi- en Eembode gaat was kennelijk inmiddels wat bezonken en de effecten van het besluit waren doorgedrongen.

Gert Zagt (DBL) gaf voluit steun aan Joop Glijn die in de Wie Wat Waar hevig geprotesteerd heeft tegen dit besluit. "De bladen zijn de publiekslievelingen. Het Sterretje (De Nieuwsster) is niet meer weg te denken.": zei hij. Hij eindige met een pleidooi om op dat besluit terug te komen. Later bleek dat niet meer te kunnen toen wethouder Hagen op een vraag van Zagt antwoordde dat de contracten getekend zijn.

Nelleke Schenkkan van GL sloot zich bij Zagt aan. "Het is slecht nieuws voor de lokale bladen, die het waarschijnlijk niet overleven." Die bladen, ging zij verder: "Zijn nodig voor de leefbaarheid van de dorpen. Ze zijn meer dan het gemeentenieuws. Ze zijn ook een vorm van onderling contact. Dit besluit getuigt van gebrek aan respect voor de dorpelingen."

Meer over de raad van 18-12


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...