Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Akkoord Krakeelakker

Wijdemeren, 17 december 2003. Het blijkt dat er, in tegenstelling tot wat er gisteren in de krant stond, wel een akkoord is over de toepassing van het Twaalf Punten Plan tussen de gemeente en De Krakeelakker. Dat betekent dat de draconische maatregelen van de baan zouden moeten zijn.

Op 21 november hebben de eigenaren van De Krakeelakker, Bert en Henk de Kloet een brief aan de gemeente geschreven waarin zij zich in principe akkoord verklaarden met het Twaalf Punten Plan, het compromis tussen aanwonenden, Krakeelakker en gemeente. Op onderdelen waren er echter nog punten waarover, in de beleving van De Krakeelakker, verder gesproken moest en kon worden.

De Krakeelakker vernam daarna niets meer van de gemeente, tot op 3 december de brief op de deurmat plofte, waarop het artikel in de krant van gisteren gebaseerd was. In die brief werd de bestuursdwang aangekondigd met alle bijbehorende dwangsommen, zoals wij gisteren schreven. De Krakeelakker was verrast over de ontvangst van deze brief, omdat er na 21 november geen contact meer was geweest en omdat er een principeovereenkomst over het Twaalf Punten Plan was bevestigd in de brief van 21 november. Burgemeester Don Bijl zei over de brief waarin bestuursdwang werd aangekondigd, dat die in ieder geval verstuurd moest worden op dat moment om recht te doen aan de uitspraak van de Raad van State en de daarbijbehorende termijnen, ongeacht de stand van zaken in het overleg.


Burgemeester Don Bijl

In een daaropvolgend gesprek tussen De Krakeelakker en burgemeester Don Bijl verklaarde deze dat besloten was tot de aanzegging tot bestuursdwang omdat De Krakeelakker niet volledig en onvoorwaardelijk had ingestemd met het Twaalf Punten Plan, zoals dat door college en raad was besloten. Tijdens dat gesprek bleek dat er sprake was van een misverstand tussen gemeente en Krakeelakker inzake die onvoorwaardelijke instemming. Het misverstand werd uit de weg geruimd. Daarop heeft De Krakeelakker zich alsnog volledig en onvoorwaardelijk akkoord verklaard met het Twaalf Punten Plan.

Op grond van deze overeenstemming zal de gemeente nu een convenant opstellen waarin de afspraken tussen gemeente, aanwonenden en De Krakeelakker worden vastgelegd. Burgemeester Bijl hoopt van harte dat dit convenant zonder problemen door alle betrokkenen ondertekend zal worden. De aanwonenden zullen individueel het convenant ter ondertekening voorgelegd krijgen. Als de ondertekening door alle betrokkenen heeft plaatsgevonden, is de noodzaak om te handhaven door middel van bestuursdwang van de baan.

Na de ondertekening van het convenant ligt de bal bij de gemeente om het postzegel-bestemmingsplan samen met de provincie conform het convenant aan te passen, waarmee de situatie volledig gelegaliseerd zal zijn. De provincie heeft zich hiertoe reeds bereid verklaard.

Voor de eigenaren en huurders van de woonarken moet deze ontwikkeling zeer welkom zijn, omdat dit betekent dat de voortdurende zorg over wat er gaat gebeuren met hun eigendom dan ten einde zal kunnen zijn.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig, zes graden

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...