Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Rik Jungmann

Bron:Wijdemeerse Webkrant 


Lintjesregen

Wijdemeren, 29 april 2003. Vandaag daalde de lintjesregen neer op drie Bergers en een Loosdrechtse. Burgemeetser Don Bijl reikte de lintjes om 10.00 uur uit in de raadszaal van het gemeentehuis in 's-Graveland.

Vůůr:


In gespannen afwachting....

En na:


Zittend v.l.n.r.: de heer W. Bergman, Mevrouw E. Schouten- van Doorn en de heer R. Benjamens.
Staand: de heer J.F.A. Baar en burgemeester Don Bijl.

De publieke tribune zat volledig vol met belangstellenden. Het voltallige college was goedgeluimd en feestelijk gekleed aanwezig. Bij de aanvang van zijn toespraak constateerde burgemeester Don Bijl tevreden dat de listen om de gedecoreerden argeloos naar het gemeentehuis te lokken weer gelukt waren. Altijd spannend hoe je iemand daar krijgt zonder dat hij of zij iets in de gaten heeft.


De publieke tribune.


Mevrouw E. Schouten-van Doorn

Als eerst richtte de burgemeester het woord tot Mevrouw E. Schouten-van Doorn uit Loosdrecht.


Mevrouw E. Schouten - van Doorn

Mevrouw E. Schouten-van Doorn uit Loosdrecht is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Schouten deed van 1956 tot de jaren '70 de administratie van het boomrooibedrijf van haar echtgenoot en zwager. Daarnaast zet(te) zij zich in op diverse terreinen. Zo is zij sinds 1980 vrijwilligster voor humanitaire hulp aan Polen. Zij verzamelt en sorteert gebruikte kleding en zorgt ervoor dat de kleding op de plaats van bestemming komt. Zij is hierin "een doorzendstation". Sinds 1993 is zij vrijwilligster in woon- en zorgcentrum de Emtinckhof in Nieuw-Loosdrecht. Zij begeleidt alle activiteiten waaronder het knutselen, het inpakken van cadeautjes voor Sinterklaas/Kerst, het maken van aankleedberen voor het project "Kinderen in het ziekenhuis Hilversum" en diverse workshops. Sommige activiteiten organiseert zij bij haar thuis, zoals de activiteiten van de Tekengroep.

In 1993 heeft zij soos "Het Lichtbaken" opgericht voor ouderen in Loosdrecht. Sinds de oprichting organiseert zij deze soos in "Het Baken" of bij haar thuis. Naast de organisatie van creatieve activiteiten zoals naaien, boetseren en knutselen verzorgt zij ook de koffie en thee en het brengen en halen van de ouderen. Gebleken is dat zij altijd klaar staat voor haar medemens in haar omgeving die hulp en/of raad/advies nodig heeft.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert haar als "iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen". Zij vervult hierin een voorbeeldfunctie.


Mevrouw Schouten-van Doorn neemt het applaus in ontvangst.


J.F.A. Baar

Daarna was de heer J.F.A. Baar aan de beurt. Burgemeester Bijl somde de vele activiteiten van deze Berger op.


De heer J.F.A. Baar

De heer J.F.A. Baar uit Nederhorst den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Baar was van 1962 tot september 2002 werkzaam als onderwijzer aan de Jozefschool in Nederhorst den Berg. Door collega's en ouders wordt hij beschouwd als een "instituut". De contacten van de heer Baar waren zo veelzijdig dat de school daar veel voordeel van heeft gehad.

Naast onderwijzer was hij:

  • van 1960 tot 1982 jeugdsecretaris en bestuurslid van voetbalvereniging V.B.O. en, na de fusie in 1967, van Sportclub Nederhorst

  • sinds 1987 medeorganisator van het jaarlijkse evenement Zomerspektakel;

  • sinds 1990 bestuurslid van de Historische Kring en

  • sinds 1997 actief lid en schrijver van gelegenheidssketches bij toneelvereniging Poeff.

Dankzij de inzet van de heer Baar voor de Historische Kring heeft de kring een gedetailleerd archief opgebouwd dat als informatiebron een duidelijke plaats heeft verworven in de dorpsgemeenschap. Onder zijn aanvoering zijn er bovendien exposities opgezet en diverse boeken/stukken geschreven zoals "Nu, gij bouwt niet in weelde" (1990, een beschrijving van de bouwgeschiedenis van de R.K. Kerk in Nederhorst den Berg) en "Een kansrijk bestaan" (2000, medeauteur, over de geschiedenis van de RK-parochies van Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg). De heer Baar heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld bij het maken van een film over Nederhorst den Berg (2001/2002), met impressies van evenementen, de activiteiten van de verenigingen en een mix van inwoners en locaties.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen" en "iemand die anderen heeft gestimuleerd".


Trots blikt de heer Baar de zaal in, terwijl burgemeester Don Bijl hem zijn lintje op speldt.


R. Benjamens

Vervolgens richtte de burgemeester het woord tot de heer R. Benjamens, eveneens een Berger. Daarbij moest hij af en toe even goed lezen wat er stond in verband met de vele engelse termen en afkortingen die in de levensloop van de heer Benjamens een rol spelen.


De heer R. Benjamens met zijn echtgenote.

De heer R. Benjamens uit Nederhorst den Berg is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Benjamens heeft altijd gewerkt in de marketing en communicatiebranche. Tot 2002 was hij in dienst van Euro RSCG Worldwide. In 1987 was hij oprichter van het Reclame-adviesbureau Benjamens van Doorn & Partners dat in 1993 toetrad tot Euro RSCG. Van 1993 tot 2002 gaf hij leiding over Benjamens van Doorn Euro RSCG Groep Nederland. Vanaf 1996 tot 2002 was hij chairman/CEO Euro RSCG Worldwide/Nothern Europe. In die functie was hij verantwoordelijk voor Nederland, BelgiŽ, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en de Baltische Staten. Op zijn vakgebied heeft de heer Benjamens ondermeer vele lezingen en spreekbeurten gehouden over consumentengedrag en een aantal boeken en vakbladartikelen geschreven. Daarbij was hij initiator en organisator van studiereizen in de levensmiddelensector voor managers van supermarktorganisaties naar Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten.

De heer Benjamens is tweemaal genomineerd voor de titel "Reclameman van het jaar". Door het Centrum voor Marketingcommunicatie is hij in 2000 onderscheiden met een "Coc de Grand Honeur" een waardering voor zijn totale verdiensten voor het vak.

Naast zijn hoofdfunctie verricht de heer Benjamens enkele bestuursfuncties zoals - - bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA 1985-1990). Van 1991 tot 1993 was hij daar waarnemend directeur en lid van de jury van de NIMA Marketing Jaarprijs. - bestuurslid van de Stichting IdeŽle Reclame (SIRE). Hij werkte mee aan de ondermeer de Vuurwerkcampagne en de campagne "Denk ruimer dan in hokjes". - voorzitter van de Vereniging van Erkende Reclameadviesbureaus (VEA) Sinds 2001 is hij voorzitter van de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotons (DMSA) en voorzitter van de Leerstoel Direct Marketing.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als "iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben" en "iemand die anderen heeft gestimuleerd".


Een ferme handdruk na het opspelden van de versierselen.


Zonder woorden...


W. Bergman

Tenslotte was de beurt aan de heer W. Bergman, ook uit Nederhorst den Berg. De heer Bergman was zeker geen onbekende voor de burgemeester, omdat hij lang op het gemeentehuis in Nederhorst werkzaam was.


De heer W. Bergman met zijn echtgenote.

De heer W. Bergman uit Nederhorst den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bergman werkte bij de toenmalige gemeente Nederhorst den Berg waar hij functies vervulde als bode en als medewerker Burgerzaken. Hij vervulde zijn functies met veel verantwoordelijkheids-gevoel en enthousiasme. In december 2002 nam hij afscheid. De heer Bergman maakt en maakte zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Zo is hij sinds 1980 vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg waaronder voorzitter van de commissie voor de jaarlijkse oliebollenactie voor behoud van de kerk en charitatieve doeleinden. In deze hoedanigheid stimuleert hij zo'n 50 vrijwilligers. Daarbij is hij ouderling-kerkrentmeester en lid van de kerkenraad. Van 1982 tot 1997 was hij lid van de vrijwillige brandweer van Nederhorst den Berg, van 1988 tot 1992 lid van het bestuur van het Bergs Gemengd Koor en sinds 1989 lid van het bestuur van de Oranjevereniging Nederhorst den Berg.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen".


De heer Bergman wordt door burgemeester Bijl gedecoreerd.Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Wisselend bewolkt, 17 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...