Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron:VVD


Brief VVD

Wijdemeren, 1 april 2003. De fractie van de VVD zond onderstaande ingezonden brief over het begrotingstekort van de gemeente Wijdemeren.

Met bezuinigen maak je geen vrienden

Het is duidelijk dat bezuinigen geen populaire actie is van het college van Wijdemeren. Geld uitgeven aan leuke zaken is niet alleen gemakkelijker maar vooral ook aantrekkelijker dan werkelijk op zoek gaan naar te realiseren bezuinigingen. Nieuw meubilair voor het nieuwe gemeentehuis (90 werkplekken), een nieuw geografisch informatie systeem (GIS) voor de afdeling ruimtelijke ordening, zijn slechts twee van de meest recente voorbeelden. Het eerste voorbeeld levert een begrotings-overschrijding op, het tweede is onder de post Nieuw beleid in de begroting opgenomen.

In beide gevallen roept het college: “niets aan de hand, het gaat maar over kleine bedragen”. Zo goed als een berg zand bestaat uit vele korreltjes zand, zo bestaat een begroting en dus ook een begrotingstekort uit vele kleine en grote bedragen.

En Wijdemeren heeft een fors begrotingstekort van 1,5 miljoen Euro waar zonder uitstel oplossingen voor gevonden moeten worden. Bezuinigen is niet leuk; het betekent keuzes maken in beleid: bijvoorbeeld door minder geld uit te geven aan onderhoud aan wegen, of aan groenvoorziening, minder subsidies aan verenigingen en instellingen, service vermindering aan de burgers, verhoging van gemeentelijke belastingen om maar een paar voorbeelden te noemen. En nog altijd heeft het college geen oplossingen aangegeven om dit gat te dichten. Het college roept telkens in koor dat het vinden van bezuinigingen voor de voorjaarsnota zeer moeilijk is en eigenlijk niet lukt. Dus zou het logisch zijn om op zijn minst een pas op de plaats te maken en alle niet direct noodzakelijke uitgaven te bevriezen.

De VVD is voorstander van een goed realistisch en doortimmerd bezuinigingsplan want alleen op deze wijze kunnen we onze plannen en wensen afzetten tegen de mogelijkheden. Helaas willen de collegepartijen CDA en PvdA en in mindere mate Dorpsbelangen nog altijd Sinterklaas blijven spelen. Een kerntakendiscussie over wat willen we en moeten we als gemeente doen, wordt nog altijd uit de weg gegaan. Het (gebrek aan) subsidiebeleid aan sportverenigingen, peuterspeelzalen en amateuristische kunstbeoefening is daar een voorbeeld van. Ook hier weer geen beleid op wat willen we, maar hoe kunnen we als een goede boekhouder de pot verdelen, zonder keuzes te maken over wat, waarom en hoe we willen subsidiëren.

Bezuinigen doet pijn, is niet leuk en je maakt er geen vrienden mee, maar door géén besluiten te nemen over echte bezuinigingen maak je problemen alleen maar groter, waardoor de Onroerende Zaak Belasting het komend jaar alleen maar verder, misschien wel schrikbarend, zal stijgen. De drie voormalige kernen van Wijdemeren hadden voor de samenvoeging een sluitende begroting; de VVD vindt dat dit ook in Wijdemeren mogelijk is.

Fractie VVD Wijdemeren


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...