Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron:Wie Wat Waar, Radio Wijdemeren


Onrust bij WWW

Wijdemeren, 13 april 2003. Afgelopen week stond er in de Wie Wat Waar een opmerkelijke verklaring van de redactie waaruit verschil van inzicht blijkt over de artikelenreeks die Jaap van Waveren in het blad schreef over het "gevoelige" dossier Krakeelakker.

Voor onze buitenlandse en niet-Wijdemeerse lezers die de lokale bladen De Brug, de Wie Wat Waar en De Nieuwsster niet lezen eerst wat achtergronden over deze naschok van de herindeling binnen de bladen.

De voormalige gemeenten hadden één of meer lokale bladen. In Loosdrecht werd de Randstadexpres en De Nieuwsster verspreid. 's-Graveland werd voorzien door De Triangel en de Wie Wat Waar. In Nederhorst den Berg tenslotte werd De Brug verspreid. Na de herindeling is de Randstadexpres gestopt. De Triangel verschijnt nog steeds naast de Wie Wat Waar.

De gemeente heeft een contract afgesloten met de uitgevers van De Nieuwsster (Loosdrecht, Ten Herkel) en De Brug (Nederhorst) en de Wie Wat Waar ('s-Graveland) (beide van Dunnebier) om wekelijks de gemeentepagina te plaatsen. Met Jaap van Waveren is door de gemeente een afspraak gemaakt om artikelen over de lokale politiek te schrijven die in de drie lokale bladen van de twee uitgevers verschijnen.

In de achterliggende vier weken verdiepte van Waveren zich op eigen titel in de problematiek rond de Krakeelakker en schreef vier artikelen waarin hij de vier betrokken partijen aan het woord liet. De eigenaren van woonarken in de Krakeelakker, de eigenaren van de Krakeelakker, (de gebroeders de Kloet), de bewoners van het Dode Eind en de gemeente. In die artikelenreeks werden af en toe pittige uitspraken over de andere partijen gedaan. Die artikelen zijn de wethouders Wim Neef en Co de Kloet (die ook wethouder in 's-Graveland waren) en het redactieteam van de Wie Wat Waar in het verkeerde keelgat geschoten. De wethouders stuurden op 2 april een ingezonden brief naar de WWW waarin zij zich in zeer krachtige bewoordingen verzetten tegen de inhoud van het artikel waarin de bewoners van het Dode Eind aan het woord kwamen.

In de WWW van deze week schreef het redactieteam van de WWW, bestaande uit Joop Glijn, Herman Stuyver en Frieda Rolff een stukje (zie kader) waarin ook zij afstand namen van de artikelenreeks en van Jaap van Waveren.

Vandaag kwam Jaap van Waveren zelf aan het woord bij Radio Wijdemeren. "Wat vindt u van het stuk van het redactieteam in de WWW?":was de vraag van Wijdemeren Actueel. Jaap van Waveren antwoordde dat hij zich absoluut niet bewust was geweest van de commotie en de reactie van het redactieteam. Als Loosdrechter ontvangt hij de WWW niet en dus had hij het niet gelezen.

Hij vertelde dat de bewoners van het Dode Eind het complete dossier over de zaak aan Ten Herkel gegeven hadden, waarna hij vond dat er voor alle Wijdemeerders uitleg gegeven moest worden over de zaak. Vandaar de door hem geschreven artikelenreeks.

Dit schreef het redactieteam van de WWW.

Bericht van de redactie

Wij, redactiemedewerkers van de Wie Wat Waar, delen u mede dat de heer Jaap van Waveren niet tot ons redactieteam behoort. Wij voelen ons dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de plaatsing van de serie artikelen van zijn hand waarin de problematiek rondom "De Krakeelakker" in Kortenhoef centraal stond.

Wij zijn van mening dat een dergelijk journalistiek verhaal thuis hoort in een regionaal dagblad en niet in een nieuws- en advertentieblad als de Wie Wat Waar. Het past bovendien ook niet in onze filosofie dat positief, enthousiasmerend en wervend nieuws in ons blad een centrale plaats moet innemen. Juist daarin willen wij ons graag onderscheiden.

Het redactieteam
Joop Glijn
Herman Stuyver
Frieda Rolff

Afgelopen donderdag was hij op de reactie van het redactieteam geattendeerd door de wethouders tijdens het dorpsbezoek aan Boomhoek. "Ik ken meneer Glijn helemaal niet. Overigens is hij belanghebbende, want hij is lid van Dorpsbelangen." :reageerde van Waveren. "Herman Stuyver heeft me gisteren gebeld en zijn excuses aangeboden. Hij was geschrokken en vond de tekst van het redactieteam in de WWW te hard gesteld." :aldus van Waveren. "Er moet onderling overleg tussen de redacteuren komen."

De komende week zal hij een afsluitend artikel in de WWW plaatsen met een samenvatting over de zaak rond de Krakeelakker die afgelopen donderdag diende voor de Raad van State. "Daarna is de serie artikelen afgelopen."


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...