Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Gooi- en Eemlander


Irritatie in Loosdrecht

Loosdrecht, 9 april 2003. Eergisteren werd er een hoorzitting gehouden over het dorpscentrum in Oud-Loosdrecht. Het resultaat was irritatie en onduidelijkheid.

Simone Stevens van de Gooi was erbij en schreef er over. De hoorzitting ging over de verlegging van de oever bij de Eerste Plas. Volgens het bestemmingsplan mag de oever 50 meter verlegd worden. Het college van B&W wil de oever echter 75 meter verleggen.


Wethouder Wim Neef (CDA)
(Ruimtelijke Ordening)

Wethouder Yvonne Siemons (DB)
(Economie, Toerisme)

De wethouders Wim Neef (CDA, Ruimtelijke Ordening) en Yvonne Siemons (DB, Economische Zaken en Toerisme) gingen het debat aan met de bewoners en ondernemers van het toekomstige dorpscentrum. Neef betoogde dat de wijzigingsbevoegdheid al sinds eind 2001 in het bestemmingsplan vast ligt.

De insprekers, waaronder Jacob van der Meulen, waren echter zeer kritisch. Men vond dat de communicatie met de gemeente slecht is. Dat er veel te veel tekeningen circuleren van het plan, sommige daarvan zelfs fout. Ook stelde Van der Meulen dat het aan hem te danken was dat er nu, na achttien jaar achterkamertjes, een openbare hoorzitting gehouden werd. Men wil een goed overleg hebben met de gemeente, zo niet, dan worden er procedures, juristen en planschadeclaims van stal gehaald.

Wethouder Neef zegde toe dat er voor de zomervakantie een informatiebijeenkomst wordt gehouden over het plan. Met de tot nu toe ingebrachte zienswijzen (het nieuwe woord voor "bezwaren" red.) gaat het college aan de slag en zal het zo snel mogelijk met een standpunt komen. 


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...