Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Gooi- en Eemlander


Middenweg 50km

Nederhorst den Berg, 9 april 2003. Afgelopen maandagavond vond er overleg plaats tussen de bewoners en de gemeente over de Middenweg in de Horstermeer. Hij wordt iets aangepast.


Druppelachtige chicanes...

Tijdens de avond bleek dat de meerderheid van de bewoners van de Horstermeerpolder wil dat de Middenweg blijft zoals hij is met enkele wijzigingen. De Middenweg zal dan ook binnen de bebouwde kom blijven en daarmee ook een 50 km weg blijven. (Eerder werd ervoor gepleit om de weg buiten de bebouwde kom te brengen en er een 60 km weg van te maken in combinatie met zeven flitspalen.)


De druppels gaan weg.

Rechts: de Middenweg gezien vanaf
het begin bij de kruising bij Het Hemeltje.

Wel worden de twee drempels iets verhoogd en zal de oversteekplaats voor de fietsers iets duidelijker aangegeven worden. De "druppels" op de weg zullen worden verwijderd.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...