Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gooi- en Eemlander


Pembroek wel gevaar

Loosdrecht, 6 april 2003. Burgemeester Don Bijl is van mening dat het bedrijf Pembroek op industrieterrein De Rading een gevaar vormt, dit ondanks het feit dat Pembroek een kort geding voor de Raad van State won.

Enkele dagen geleden werd bekend dat het bedrijf Pembroek een kort geding gewonnen had van de gemeente Wijdemeren inzake veiligheidseisen en milieueisen die door de gemeente gesteld waren. In de Gooi van afgelopen vrijdag schrijft Evert van Tijn dat burgemeester Don Bijl staande houdt dat het bedrijf een gevaar voor zijn omgeving vormt.

Zo stelt Bijl dat de elektrische installatie niet is goedgekeurd, dat brandgevaarlijke stoffen niet gescheiden en veilig worden opgeslagen en dat de werkvloer direct op het riool is aangesloten. Hij denkt dat als er iets mis gaat bij Pembroek, dat gevolgen kan hebben voor het hele industrieterrein. De burgemeester denkt dat de gemeente in de bodemprocedure toch zal winnen van Pembroek.

De gemeente heeft tal van bezoeken aan de gemeente afgelegd. Zo kwamen er milieuambtenaren langs, maar ook de arbeidsinspectie, de milieupolitie en een bureau met expertise op dit gebied.

Mr. Bogaers, de advocaat van Pembroek, noemt het geval onwil en ondeskundigheid van de gemeente. Bijl daarentegen noemt in dit geval het voordeel van de grotere gemeente, die over meer deskundigheid kan beschikken, dan de oude voormalige gemeenten.

De gemeente heeft Pembroek inmiddels een tweede dwangsom opgelegd om daarmee te bereiken dat het bedrijf een nieuwe gedetailleerde vergunning aan moet vragen. De oude vergunning was op hoofdlijnen en beschreef niet in detail welke eisen gesteld werden.

In het artikel verwijst de burgemeester naar Volendam en Enschede. Vroeger dacht men dat een vergunning beter verleend kon worden op hoofdlijnen om bedrijven wat meer ruimte te geven, maar dat inzicht is na de rampen in Volendam en Enschede veranderd.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig, steveige wind, 7 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...