WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CU Manifest Wijdemeren
Wijdemeren, do 11 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De ChristenUnie heeft een manifest opgesteld waarmee de partij de Wijdemeerse verkiezingen op 21 maart in gaat.

Het manifest is ook te vinden op de website van de partij.

Campagne GR 2018

ingezonden bericht

Manifest Waardevol Wijdemeren
Wat wil de ChristenUnie?

ChristenUnie Wijdemeren is er voor iedereen. Wij geloven. Niet alleen in God, maar ook in de waarde van jou als inwoner van de gemeente Wijdemeren. Wij geloven dat iedereen waardevol is. Iedereen heeft iets bij te dragen, hoe klein dat soms ook kan zijn. En wij willen van waarde zijn voor alle inwoners van onze gemeente.

De ChristenUnie Wijdemeren wil de verbindende factor zijn: tussen burger en politiek én in de
gemeenteraad. Je kunt van ons inhoudelijke bijdragen verwachten. We willen luisteren naar jouw zorgen, ideeën en overtuigingen. Wie ben je, wat drijft je, wat heb je van de gemeente nodig en wat wil je bijdragen aan onze gemeenschap?

Waar hechten wij waarde aan?

De zorg voor elkaar

Naastenliefde en barmhartigheid zijn geen ouderwetse begrippen. Integendeel: ze zijn juist nu onmisbaar. Wij hechten waarde aan een inclusieve gemeenschap, waar niemand wordt buitengesloten en iedereen zich veilig en gehoord voelt.

Ouderen

Wij willen dat onze ouderen gewaardeerd en gerespecteerd worden. Daarom zetten we ons in
voor de ouderen(zorg) en mantelzorgers. We steunen organisaties die eenzaamheid verlichten.
Het landelijke manifest ‘Waardig Ouder Worden’ zullen wij actief in Wijdemeren implementeren.

Kwetsbare inwoners

Na de decentralisatie van de zorg is de gemeente verantwoordelijk voor de hulpverlening;
het zogeheten Sociaal Domein. Het Sociaal Wijkteam is er voor de inwoners van Wijdemeren,
om laagdrempelig om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Initiatieven om deze vorm van
hulpverlening zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen, kunnen rekenen op onze steun. We
zullen ons inspannen om hulpvragen en aanbod van zorg zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Niet alleen de vorm van hulpverlening die binnen de kaders past, maar ook de zorg op maat, wanneer net even buiten de bekende lijntjes gedacht moet worden, hoort daarbij.

Nieuwkomers

We willen dat nieuwkomers integreren in onze gemeenschap en zich welkom voelen. Het is
belangrijk dat zij de Nederlandse taal leren. We stimuleren initiatieven die nieuwkomers in contact brengen met onze inwoners, zodat ze deel worden van onze gemeenschap en kunnen bouwen aan hun toekomst.

Een duurzame toekomst voor onze dorpen

Duurzaamheid

Wij hechten waarde aan de zorg voor onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Iedereen
kan vanuit zijn eigen mogelijkheden een steentje bijdragen aan een schoner milieu en
natuurbehoud. Denk aan het Appelboomproject, een bijenlint en het scheiden van afval. Wat
heb je van de gemeente nodig om jouw bijdrage te leveren? We hebben pioniers nodig, mensendie vooruit denken. Wij zullen ons inspannen om de kaders en doelen die zijn gesteld in de Duurzaamheidsnotitie 2017-2018 voor Wijdemeren concreet te maken en te realiseren.

Toekomstbestendige dorpskernen

Wij hechten grote waarde aan de identiteit en verdere ontwikkeling van krachtige,
toekomstbestendige dorpskernen, juist na een fusie. De nieuwe gemeenteraad zal de regie
moeten nemen en uw stem zal ons hierin sterken.

Wij hechten waarde aan een eerlijk, open en transparant bestuur, dat de belangen van haar
inwoners meeweegt in de besluitvorming. Wijdemeren vergrijst. Daarom willen we dat de
gemeente blijft investeren in woningbouw en het versterken van goede publieke voorzieningen,
zodat we meer startende gezinnen aantrekken en jongeren hier kunnen blijven wonen. Zo vinden we dat in elke dorpskern voldoende toegankelijke ontmoetingsplekken moeten zijn waar jong én oud elkaar kunnen ontmoeten.

Sterke gezinnen en passend onderwijs

Sterke gezinnen

De ChristenUnie komt op voor stabiele relaties en sterke gezinnen. Daar begint een goede
toekomst voor onze kinderen. Jaarlijks maken 70.000 thuiswonende kinderen in Nederland een
echtscheiding mee. Dat heeft een enorme impact op het leven van deze kinderen en hun ouders. Daarom onderzoeken we bestaande initiatieven in het land op het gebied van preventieve relatieondersteuning. Gezinnen in complexe situaties kunnen rekenen op onze aandacht.

Passend onderwijs

Wij hechten waarde aan goed, passend onderwijs voor onze kinderen door deskundige
leerkrachten, met extra hulp van experts wanneer een kind of leerkracht dat nodig heeft. Daar
moet financiële ruimte en mankracht voor zijn. Een mooi voorbeeld is de start van klassen voor
hoogbegaafde kinderen op de Regenboogschool in Kortenhoef, waar onderwijs op maat wordt
gegeven.

Wij staan pal voor bijzonder onderwijs, voor de katholieke en protestantse basisscholen in
Wijdemeren. Kinderen kunnen naar een school die past bij de levensovertuiging en onderwijsvisie van de ouders en leerkrachten. Dat is een groot goed.

Vertrouwde en veilige kinderopvang

Kinderdagverblijven, peuterspeelzaal, gastouders en naschoolse opvang moeten vertrouwde en veilige plekken zijn voor onze kinderen en de medewerkers. In de kinderopvang zou identiteitsontwikkeling en signalering centraal moeten staan, evenals samenwerking met andere zorgaanbieders en ondersteuning van ouders. Wij willen dat kwaliteit en veiligheid worden gewaarborgd, zonder dat dit ten koste gaat van het onderlinge vertrouwen. Medewerkers die met passie hun werk doen, moeten zich gesteund voelen en serieus worden genomen.

Dit zijn onze belangrijkste speerpunten, maar we willen nog véél meer. Wil je over concrete thema’s meer weten? Download binnenkort ons volledige verkiezingsprogramma op deze website.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief