WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reconstructie OLD: Aanbesteding
Oud Loosdrecht, do 15 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het werk aan de Oud-Loosrechtsedijk is voorlopig helemaal van de baan, zoals blijkt uit een brief die de aanwonenden ontvingen.

Omdat splitsen van het werk duurder uitvalt dan de grens waarboven Europees Aanbesteden verplicht is, moet er eerst een aanbesteding gestart worden voor er gewerkt kan worden aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Een aanbesteding kan zo enkele maanden tot een jaar duren. Het gevolg is dat er niets aan de Dijk gedaan wordt de komende tijd.

brief aan bewoners OLD

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente gaat de werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk in zijn geheel opschorten tot een nader te bepalen tijdstip. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe inzichten over de gevolgen van de opsplitsing van het werk.

Op 22 januari starttte de herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk. Vlak hierna werd het werk stilgelegd. Voor de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool moest dicht bij een oude hoofdwaterleiding gegraven worden. Dit vond aannemer KWS en te groot risico. De waterleiding zou door het graafwerk kunnen breken. Er werden verschillende scenario's uitgewerkt om de werkzaamheden te kunnen hervatten. Vorige week besloot het college om het werk aan de Dijk op te splitsen. Hierbij waren de bereikbaarheid, het beperken van de verkeersoverlast, verkeersveiligheid en de doorlooptijd van doorslaggevened belang.

Nieuwe procedure

Op maandag 12 februari zijn de voolopig geschatte extra kosten, die de gesplitste uitvoering van het werk met zich meebrengt, bekend geworden. Voor deze extra kosten is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat er voorlopig geen duidelijkheid gegeven kan worden over de planning. De tijd die nodig is voor de nieuwe aanbestedingsprocedure maakt dat de werkzaamheden tot een nader te bepalen tijdstip worden opgeschort.

Namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

Met vriendelijke groet,

P.M.M. Buijs
Directeur Fysiek Domein

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
RJ/Wdm
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief