WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wijdemeren wordt Hilversum!
Wijdemeren, wo 8 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het besluit is genomen. De provincie besloot dat Hilversum en Wijdemeren gaan fuseren. Op zijn vroegst op 1 januari 2021.

Uiteindelijk één gemeente G&V

Op de website van de provincie NoordHolland werd zojuist (ca. 13.30) het langverwachte besluit van Gedeputeerde Staten over de herindelingen in de Gooi en Vechtstreek gepubliceerd. De regio wordt behoorlijk opgeschud. Wijdemeren naar Hilversum, Huizen, Laren en Blaricum moeten fuseren. en Weesp mag kiezen of het naar Amsterdam of Gooise Meren gaat.
Uiteindelijk willen Gedeputeerde Staten later toe naar één gemeente Gooi en Vecht.

In de inleiding staat:

De provincie vindt de vorming van één gemeente Gooi en Vechtstreek op langere termijn een solide en krachtige oplossing voor zowel de regionale als lokale bestuurskrachtproblemen. Als tussenstap daarnaartoe hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland nu een aantal besluiten genomen. GS hebben deze besluiten genomen naar aanleiding van de resultaten van het open overleg, dat onderdeel is van de wettelijke procedure voor gemeentelijke fusie, met de colleges van B&W en de gemeenteraden in de regio.

Over Wijderemeren staat in dat besluit:

GS zullen de komende maanden een herindelingsontwerp opstellen voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. GS zien als eerst haalbare datum voor een fusie 1 januari 2021.

en

GS constateerden al eerder dat behoud van zelfstandigheid en samenwerking zoeken voor de bedrijfsvoering geen oplossing is voor het lokale bestuurskrachtprobleem van Wijdemeren. Wijdemeren is er niet in geslaagd alsnog tot fusie te besluiten om de bestuurskracht te versterken. Hilversum wil fuseren met Wijdemeren als die gemeente er om vraagt.

Andere regiogemeenten

Weesp en Gooise Meren

Weesp krijgt uitstel. Die gemeente moet zelf besluiten of men met Amsterdam of met Gooise Meren wil fuseren. Als er tijd nodig is voor een referendem, dan krijgt Weesp die tijd, maar gefuseerd wordt er.

Huizen, Laren en Blaricum

Deze drie gemeenten worden gefuseerd omdat GS geen heil ziet in samenwerkingsverbanden of een extra gemeenschappelijke regeling tussen de drie gemeenten. Ook voor die gemeenten is de vroegst haalbare fusiedatem 1 januari 2021.

Nog niet defintief

Het besluit van GS betekent niet dat het definitief is, want een herindeling vereist een wetswijziging die door het de beide kamers van parlement moet worden goedgekeurd. Meestal is dat een hamerstuk, zoals het besluit om Wijdemeren uit Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg te vormen. In 2012 echter werd de herindeling van Muiden, Naarden, Bussum en Weesp door de Tweede Kamer afgeschoten, omdat met name Bussum fel gekant was tegen fusie met Weesp. (Het kan verkeren...)

Meer informatie

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
website NH
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief