WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Donderdag Laatste Raad
Wijdemeren, ma 9 juli 2012

Aanstaande donderdagavond vindt de laatste gemeenteraad voor het zomerreces plaats. Met een aantal interessante onderwerpen.

Update 10-7-2012, 9.33: Op de brief van de vereniging Eigen Huis inzake hoge stijging van bouwleges (zie hieronder) is door wethouder Zagt gereageerd. De berekening van Eigen Huis blijkt onjuist te zijn.

De complete agenda van komende donderdagavond is te vinden op de website van de gemeente.

Op de agenda staan enkele onderwijs- en sportonderwerpen. Ook wordt gesproken over het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, de voorjaarsnota annex kadernota en de begroting van het Plassenschap. Een voorstel dat zich inmiddels in ruime publieke belangstelling mag koesteren is het voorstel om het terrein van het dorpscentrum Oud Loosdrecht voor bijna € 60.000 in te zaaien, op te ruimen en te asfalteren. In Wijdemeren blijken er wel meer van dat soort terreintjes te zijn.

Het agendapunt met de hoogste attentiewaarde zal waarschijnlijk de behandeling van de ingekomen stukken en het vragenhalfuur zijn. Op de lijst met ingekomen stukken (Een pdf van ruim 7 Mb. Even geduld bij het downloaden. red. WWK) staan enkele onderwerpen die hoog scoorden in de media in de afgelopen weken.

Villakwestie

Op de lijst van ingekomen stukken staat een brief van de heer Vermeire over de villakwestie en de aangifte tegen de heer Lüschen. ook zijn tal van brieven en emails over de kwestie bijgevoegd. Boven één brief van de familie Vermeire aan burgemeester Martijn Smit in de serie dokumenten staat het kopje "Strikt Vertrouwelijk" met daaronder "Persoonlijk overhandigd op 30 mei 2012.", hetgeen doet vermoeden dat dit stuk wellicht niet bedoeld is om op internet terecht te komen.

Stichting Curtevenne

Ook op de lijst van ingekomen stukken staat een brief van de Stichting Curtevenne. Uit de brief is op te maken dat de Stichting in januari 2011 een vraag over de verkoop van een pandje aan het college stelde, maar pas op 11 mei van dit jaar een antwoord kreeg. Dat antwoord bestond uit een bedrag waar de Stichting geen toelichting bij kreeg, waardoor het antwoord onbegrijpelijk bleef. De Stichting kon hier niets mee en overlegt intern.

Eigen Huis over Leges Wijdemeren

In een brief van de Vereniging Eigen Huis schrijft deze vereniging dat de legeskosten in Wijdemeren voor dakkapellen, uitbouwen en nieuwbouw in Wijdemeren wel heel erg gestegen zijn. De gemiddelde stijging in Nederland was 5%. Voor een dakkapel van € 10.000 is de stijging in Wijdemeren 12,25%, voor een uitbouw van € 45.000 is dat 7,83% en voor nieuwbouw met een aanneemsom van € 130.000 is de stijging 8,16%. De vereniging wil weten waarom de stijging zo hoog is.

In een brief laat wethouder Gert Zagt weten dat de vereniging Eigen Huis rekenfouten heeft gemaakt. In 2011 werden kosten voor de welstand niet meeberekend, in 2012 wel. De gemiddelde stijging van de legeskosten is 2%, het inflatiepercentage. In een overzicht is bovendien te zien dat de bouwlegeskosten van Wijdemeren volkomen in lijn zijn met de ons omringende gemeenten.

TV Nederhorst bezorgd

De Tennisvereniging Nederhorst is er niet helemaal gerust op dat hun plek in Overmeer Zuid wel voldoende is voor de activiteiten die zij indertijd heeft aangegeven. De Vereniging vraagt de raad om erop toe te zien dat het allemaal in orde komt.

Provincie herstart Herindelingscircus

De provincie schreef een brief aan Wijdemeren waarin zij schrijft het jammer te vinden dat de Tweede Kamer de herindeling G4 (Bussum, Naarden, Muiden, Weesp) heeft afgeschoten. Toch vindt het provinciebestuur dat er verder gesproken moet worden over de bestuurskracht in de regio, omdat de problemen nog steeds even groot zijn. En dus roept de provincie de gemeenten in de regio op om opnieuw hun gedachten en wensen over herindelingen kenbaar te maken. (D66 in Naarden, Muiden en Weesp deden dat al. Zij willen samen met Wijdemeren. D66 Wijdemeren heeft, voorzover wij weten, geen standpunt ingenomen.)

30 km Vaartwegen dit jaar

Op vragen van Emile Bakker (DB) antwoordt het college o.a. dat de herinrichting tot 30 km zone van de wegen links en rechts van de 's-Gravelandse Vaart nog dit jaar zal starten. Verder zal er antwoord komen op vragen van Joep Frijdal (VVD) over de toeritdosering in Hilversum en de effecten op het verkeer hier.

Belt en Keerlus

Ook zal een antwoord gegeven worden op de vragen van Jan Hermans (PvdA) over de keerlus van bus 105 bij Veenstaete. Tenslotte zal Theo Reijn (CDA) antwoord krijgen op zijn vragen inzake de "besloten" info-sessie over de belt Groenewoud.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief