WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad worstelde met Fusie
Wijdemeren, di 7 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Afgelopen donderdag kreeg de gemeenteraad de laatste gelegenheid om een eigen richting te geven aan een herindeling. Dat kostte erg veel moeite.

Ultimatum

De provincie had min of meer een ultimatum gesteld. In een brief aan het gemeentebestuur schreef gedeputeerde Jack van der Hoek (D66) min of meer: "Wijdemeren moet fuseren met Hilversum. U kunt daar zelf toe besluiten en laten weten wanneer, maar doet u dat niet dan neem ik dat besluit." De raad deed dan ook donderdagavond een uiterste poging om tot een unaniem besluit te komen. Maar drie schorsingen verder bleek na vier uur vergaderen dat dat ijdele hoop bleef. Het enige waar alle partijen het over eens waren was dat de komende samenwerkingen en/of herindelingen in ieder geval niet het eindpunt moeten zijn, maar dat op lange termijn gestreefd moet worden naar een gemeente Gooi en Vechtstreek.

Drie stromingen

Na de eerste termijn waarin de partijen hun voorkeuren uitspraken bleken er, zoals steeds, drie stromingen te zijn. VVD, OLib en PvdA/GL willen zo snel mogelijk compleet (bestuurlijk en ambtelijk) fuseren met Hilversum om later te komen tot een complete fusie van de regio Gooi en Vecht tot één gemeente. CDA en D66 die beiden een variant bepleitten waarin Wijdemeren een samenwerkingsverband op ambtelijk niveau met Hilversum én Gooise Meren aan gaat, waarbij het tijdstip wanneer niet keihard genoemd wordt. En dan DB en DLP, de beide lokale partijen, die de afgelopen jaren steeds voor zelfstandigheid van Wijdemeren pleitten.


Fractie De Lokale Partij.

Onder druk wordt alles vloeibaar

Onder druk wordt alles vloeibaar is een bekende spreuk, die geleend is uit de natuurkunde. In dit geval kwam de druk uit Haarlem. De gedeputeerde was in zijn brief helder in de richting waarin hij een besluit van Wijdemeren wilde zien. Die druk werd door de raad gevoeld, waardoor standpunten begonnen te schuiven en tot nu toe onmogelijke wijzigingen in de koers van partijen plotseling tot de mogelijkheden behoorde. Na een schorsing van een uur bleken zowel DorpsBelangen als De Lokale Partij de handoek in de ring geworpen te hebben ten aanzien van de volledige zelfstandigheid van Wijdemeren. Zij steunden een samengevoegde en aangepaste motie van D66 en het CDA, die daarmee de steun kreeg van 14 van de 19 zetels.


Fractie D66.

Z.s.m. complete fusie

De vijf zetels tegen deze ambtelijke samenwerking met Hilversum en Gooise Meren werden bezet door de PvdA/GL (2), OLib (2) en de VVD (1). Deze partijen willen zo snel mogelijk tot een ambtelijke fusie met Hilversum komen en uiterlijk 1 januari 2023 ook de bestuurlijke fusie met Hilversum afgerond hebben. Wat deze partijen voorts willen is dat onderzocht wordt of Weesp en Gooise Meren zich ook kunnen aansluiten bij de ambtelijke fusie met Hilversum. Die gemeenten kunnen dan op 1 januari 2023 mee doen in de fusie van Wijdemeren met Hilversum.


De pers- en publieke tribune.

Besluit van GS vandaag op 7-11-2017

Vandaag, op 7 november, zal het college van Gedeputeerde Staten het besluit nemen wat er met de gemeenten in de regio zal gebeuren. De gedeputeerde preludeerde daar al op in zijn weblog op de site van de provincie Noord-Holland. Hij schrijft daarin:

"In de afgelopen 9 maanden, sinds de start van de herindelingsprocedure in de Gooi- & Vechtgemeenten heeft de provincie, onder andere in de ‘open overlegfase’ die de wet als eerste fase voor gemeentelijke herindeling voorschrijft, met alle partijen overlegd.

Kort gezegd vallen mij twee zaken op: nog niet iedereen is doordrongen van de urgentie om de bestuurskracht van de regio en/of de eigen gemeente te versterken én de regio blijft zeer verdeeld over hoe het verder moet.

Die verdeeldheid bevestigt dat de regio onvoldoende bestuurskrachtig is om tot een gezamenlijke visie voor de versterking van de regio te komen."


Robby ISrael (OLib)

Jan Verbruggen (CDA)

René Voigt (DB)

Wij hebben het verprutst

De opvallendste bijdrage in het debat kwam van Robby Israel (OLib). Hij hekelde de besluiteloosheid van de raad sinds september 2014 toen de raad op de hei in meerderheid besloot om te fuseren met Hilversum. "Met respect voor alle meningen" :parafraseerde hij een uitspraak van Jan Verbruggen (CDA) eerder in het debat.
"Het is een puinhoop! Wij hebben het verprutst! Ik mis alle zelfreflectie in deze raad. Het college is verdeeld en nam niet het voortouw. Op 14 november 2016 presenteerde Martin Vuyk (toen nog VVD) precies het onderzoek waar nu om gevraagd wordt door verschillende partijen. Dat werd toen van tafel geveegd. U speelde alleen uw eigen politieke spelletjes, maar de kiezers zijn niet dom. Het CDA draaide. D66 heeft een sympathieke insteek, maar dat is net zo realistisch als dat ik nu verklaar morgen 1.98 lang te zijn met blond haar en blauwe ogen. Op 4 november 2015 pleitten wij al voor één grote Gooise gemeente. Was toen gaan onderzoeken. Nu is het te laat. U bent blij met uw meerderheid voor de motie van CDA. D66, DB en DLP, maar die vreugde zal kort zijn, want op 8 november zal hij overruled zijn door de provincie."

College verdeeld


De wethouders Reijn (CDA), van Henten (CDA), van Rijkom (PvdA) en de Kloet (DB).

Wethouder Theo Reijn bevestigde dat het college verdeeld is. Niet zo vreemd met zowel de PvdA/GL als DB in dat zelfde college. Hij wees erop dat de motie die uiteindelijk aangenomen werd met 14 tegen 5 niet de door de gedeputeerde gevraagde tijdspanne en data gaf. Het bleef "zo snel mogelijk", wat een rekbaar begrip is.

Donderdagavond nam de raad een besluit om te proberen de gedeputeerde te overtuigen om Wijdemeren nog wat tijd te gunnen met de ambtelijke staf in Hilversum, maar het politieke bestuur op de Rading 1 in Nieuw Loosdrecht.


Burgemeester Freek Ossel in gesprek met een ambtenaar van de provincie NH.

Het uur U!

Vanmiddag zal blijken of dat realistisch was, of dat de provincie voor Wijdemeren besluit dat er gefuseerd moet worden met Hilversum. (Waarna ook de Tweede Kamer er nog met een wetswijziging toe moet besluiten om de fusie werkelijkheid te maken.)

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief