WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Lokalen tegen Herindeling
RegioGV, do 2 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De lokale partijen in de regio hebben elkaar gevonden in hun verzet tegen de herindelingsprocedure die de provincie gestart heeft.

Bij het persbericht is een lijst gevoegd (rijp en groen) van alle 20 fracties die de motie indienen c.q. steunen. Daarbij ook enkele afgescheiden splinters in Bussum (fractie Vlaanderen) en andere plaatsen (fractie vanden Berg, Eemnes). In Wijdemeren is Dorpsbelangen, een verklaarde tegenstander van welke herindeling dan ook, een opvallende afwezige. De verklaring kan zijn dat die partij sinds kort in de coalitie zit en deelneemt aan het college. Waarschijnlijk zal hier vanavond in de raad meer duidelijkheid over gegeven worden.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

Lokale partijen Gooi & Vechtstreek massaal tegen fusiedrift Provincie
Gemeenten en inwoners volledig buitenspel gezet in proces tot herindeling

20 van de 22 lokale partijen die de regio Gooi & Vechtstreek telt - goed voor 46 van de 172 zetels - maken zich grote zorgen over de fusiedrift van de Provincie Noord Holland, met Commissaris van de Koning Johan Remkes voorop.

De lokale partijen zullen daarom in de diverse gemeenteraden de Provincie met een motie oproepen om:

  1. regie en ruimte aan de betrokken gemeenten terug te geven,
  2. inwoners een stem te geven in het proces, zodat
  3. gemeenten de tijd krijgen om tot een zorgvuldige afweging te komen.

De Provincie heeft n.a.v. de recente bestuurskrachtmeting laten weten dat zij de regie voor
gemeentelijke herindeling volledig naar zich toetrekt. Het doel is dat binnen 2 tot 3 jaar
maximaal drie gemeenten resteren in de regio. Het proces is zodanig ingericht, dat al vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgelegd moet zijn hoe de herindeling eruit
komt te zien. Daarmee gaat de Provincie volledig voorbij aan het regeerakkoord en het eigen
coalitieakkoord: “Herindeling moet op voldoende draagvlak van onderaf kunnen rekenen”.
Dat draagvlak lijkt in de meeste gemeenten te ontbreken.

Het proces om te komen tot samenwerking of herindeling verdient zorgvuldigheid. Dat kost
tijd en vereist betrokkenheid van inwoners en meer regie van de betrokken gemeenten.
Uiteindelijk zal dat bijdragen aan draagvlak voor bestuurlijke vernieuwing. Onomkeerbare
stappen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn dan ook onaanvaardbaar.

De 20 lokale partijen uit de regio zijn unaniem van mening dat inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 niet voor voldongen feiten over de toekomst van
hun gemeente gesteld mogen worden.

De komende periode dienen partijen in hun raden een motie in, die het bovenstaande
nastreeft.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief