WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Prestatieafspraken Wonen
Wijdemeren, do 2 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteren zijn er prestatieafspraken getekend door gemeente Wijdemeren, huurdersbelangenorganisaties en vier woningcorporaties over verjongen.

persbericht

Wijdemeren wil dorpskernen verjongen
Prestatieafspraken Wijdemeren getekend

Op woensdag 1 maart zijn er prestatieafspraken getekend door gemeente Wijdemeren, huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Wonen Wijdemeren en Het Gooi en Omstreken.


Op de foto vlnr: Dhr. M. van Gessel (directeur Het Gooi en Omstreken), mevr. J.A.B.M. van der Burgt (directeur De Alliantie G&V), mevr. B.R. van Henten (gemeente Wijdemeren), dhr. W.L. van Deurzen (voorz. Wonen Wijdemeren), dhr. K van Beest (waarn. Voorz. Huurdersbelangensvereniging Het Gooi en Omstreken(HGO)), dhr. C.M.A. Meijer (penningmeester huurdersbelangenvereniging De Alliantie G&V).

De ambitie is om de sociale woningvoorraad (huur minder dan 710 euro, koop tot 180.000 euro) te laten groeien. Binnen drie jaar worden 130 sociale woningen opgeleverd. De gemeente ziet dit als kans om de dorpskernen van Wijdemeren te verjongen.

Vergrijzing

“Wijdemeren vergrijst sterker dan andere gemeenten in de regio. Het is dus nodig dat jongeren en jonge gezinnen in onze dorpen kunnen wonen. Voorzieningen als scholen en verenigingen kunnen zo blijven bestaan. Om dit te bereiken start een experiment met het voorrang geven van jongeren en jonge gezinnen op de woningmarkt van Wijdemeren. Daarnaast worden ‘wooncoaches’ aangesteld bij woningcorporaties. Zij ondersteunen senioren bij hun keuze om anders te gaan wonen. Dit alles om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, vergrijzing tegen te gaan en leefbaarheid te vergroten”, aldus wethouder Betske van Henten.

Taskforce

Gemeente en woningcorporaties richten samen een taskforce op die actief op zoek gaat naar bouwlocaties voor nieuwbouw. Ook wordt gekeken of bestaande gebouwen of wooncomplexen getransformeerd kunnen worden.
“Wij vinden het erg belangrijk om invulling te geven aan de lokale behoefte. De taskforce jaagt het proces aan. Zo zorgen we voor zo veel mogelijk sociale woningen”, vertelt de heer Van Gessel, directeur Het Gooi en Omstreken. “Ik ben trots op de samenwerking met de huurdersbelangenorganisaties, gemeente en corporaties. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we de gezamenlijke ambities kunnen waarmaken”, aldus Joan van der Burgt, directeur de Alliantie.

Woonvisie

Prestatieafspraken gaan over beschikbaarheid en duurzaamheid van sociale woningen en vloeien voort uit de lokale Woonvisie die in december 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief