WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wat is Integer?
Wijdemeren, di 21 februari 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Donderdagavond sprak de commissie over integriteit. Dat leidde tot een korte verbale schermutseling van 10 seconden tussen de VVD en DLP.

Er werd lang (40 minuten) stilgestaan bij het voorstel om de gedragscode en de intergiteitsregels voor collegeleden en raadsleden te actualiseren. Er is veel over integriteit te zeggen en dat gebeurde dan ook. Toch is integriteit heel eenvoudig te kenschetsen.

Integriteit houdt op waar het strafrecht begint. Een bestuurder die over die lijn gaat is strafbaar. Dat is eigenlijk niet eens meer te kenschetsen als een integriteitsprobleem, maar het is een strafbare handeling, die, als hij uitkomt, navenant door de rechter bestraft moet worden. Ook de daders weten dat zij strafbare feiten plegen en houden daarom hun daden en de opbrengsten daarvan geheim.

Grijs gebied

Integriteit speelt zich af in het grijze gebied tussen transparant en betrouwbaar aan de ene (volstrekt integere) kant en aan de andere kant niet helemaal zo als het hoort of helemaal niet zoals het hoort, maar nog net wel op het randje van legaal, maar met een niet zo schoon geweten.
Ben je bereid om in de krant en aan je collega's en vrienden te vertellen en te verdedigen wat je doet of gedaan hebt, dan is er niets aan de hand.
Houd je liever verborgen voor de buitenwereld wat je geritseld of geregeld hebt, omdat je bang bent voor de, ook in je eigen ogen terechte, kritiek, dan is er sprake van een integriteitsprobleem. Stof tot nadenken.

Voor raads- en collegeleden, die een eed hebben afgelegd dat zij zuiver en alleen in het belang van de gemeente zullen handelen, geldt integriteit nog klemmender. Vanwege de eed en vanwege de politieke gevolgen van een integriteitsbreuk.

Opvallende momenten


Joost Boermans (D66)

Burgemeester Martijn Smit

Er waren twee opvallende momenten in het debat. In de gerdragscode staat dat de raadsleden elkaar "niet zullen aanvallen". Dat leidde tot een discussie tussen Joost Boermans (D66), Robby Israel (VVD) en burgemeester Martijn Smit over de definitie van "aanvallen" in combinatie met de vrijheid van meningsuiting. Joost Boermans was van mening dat alles gezegd moet kunnen worden. Burgemeester Martijn Smit wees er, ook in antwoord op vragen van Gert Zagt (DLP), op dat het een gedragscode is, maar dat hij niet over de machtsmiddelen beschikt om die af te dwingen. Zijn boodschap was dan ook: "Wie heb ik nodig voor de integriteit en de gedragscode? U!"

Dunne scheidslijn


Gert Zagt (DLP)

Robby Israel (VVD)

Het tweede opvallende moment speelde zich in 10 seconden af. DLP voorman Gert Zagt betoogde uitvoerig dat integriteit erg belangrijk is en dat de voorbeelden van gedeputeerde Hooijmaijers en wethouder Van Rey aantonen hoe het niet moet. Daarop interumpeerde Robby Israel (VVD). Hij zei: "In deze kring weet de heer Zagt beter dan wie ook dat er een heel dunne scheidslijn is tussen wat correct is en wat niet correct is."

Het bleef daarop enige seconden zeer stil. Robby Israel doelde daarbij op de kwestie rond ex-wethouder Gert Zagt die vorig jaar augustus-september hoog opliep, omdat toen bekend werd dat hij als wethouder in de vorige raadsperiode gebruik had gemaakt van de wettelijk toegestane deeltijdregeling voor wethouders. Toen vond Robby Israel dat ook al niet correct.

Het college klust bij

In De Groene Amsterdammer van deze week staat een zeer lezenswaardig groot artikel onder de titel "Het college klust bij". Het weekblad deed een onderzoek naar de bijbanen en bijverdiensten in alle 389 gemeenten. Uit dat artikel blijkt dat de wettelijke verplichtingen tot openbaarheid in tal van gemeenten niet nageleefd worden, c.q. onbekend zijn. Leesvoer voor de liefhebber. Bijbanen worden hier en daar bij tientallen gesprokkeld. Ook de part-time wethoudersregeling wordt behandeld. Zo werkt het voltallige college van Waddinxveen 34 uur en twintig minuten per week, ofwel 95% van de voltijd.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief