WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Hoe de Crisis ontstond
Wijdemeren, wo 30 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het stof daalt neer na de ontploffing van het college. Hoe kwam het zover? Gesprekken links en rechts en artikelen van Ronald Frisart in de G&E geven stukken van de legpuzzel.

Een reconstructie

Na de commissievergadering op 14 november was het duidelijk dat er in de raad van Wijdemeren bijna net zoveel visies op de toekomst van Wijdemeren waren als er partijen in de raad zitten. Daar moest dus iets gebeuren om een meerderheid te smeden voor een gezamenlijke visie die minimaal door tien zetels gesteund werd. En, vanuit coalitiestandpunt, zelfs liefst minimaal 12 zetels. Zeven van het CDA, twee van de PvdA/GL en drie van de VVD. Of die twaalf raadsleden het raadsvoorstel van het college zouden steunen of een eigen gezamenlijk voorstel was op dat moment niet relevant. Namens het college had Theo Reijn immers vooraf gezegd dat ieder voorstel uit de raad met een meerderheid door het college uitgevoerd zou worden. Het onaanvaardbaar uit die hoek zou niet klinken.

Het Koetshuisaccoord

De bal lag dus volledig bij de raad. Woensdagavond 16 november zaten de drie fractievoorzitters met secondanten bij elkaar in het Koetshuis van restaurant Vlaar in 's-Graveland om te zoeken naar een gezamenlijke toekomstvisie die donderdagavond 24 november in de raad gepresenteerd zou worden. Sieta Vermeulen en Martin Vuyk (VVD), Jan Verbruggen (CDA) en Stan Poels en Ram Lachmon (PvdA/GL) waren er in het bijzijn van de wethouders in de loop van de avond uit. En dat onder voorzitterschap van Betske van Henten. Tijd voor een drankje op de goede afloop. Voor de fractievoorzitters kwam uit dat samenzijn de opdracht om hun fracties op één lijn achter het "Koetshuisaccoord" te krijgen.

Intussen ging Joost Boermans (D66, 3 zetels) wat later langs bij de oppositiepartijen DLP(2 zetels) en DB (2 zetels) om de D66 zienswijze uit te venten en daar steun voor te krijgen. Dat lukte. Zeven zetels.

Druppel

Op maandag 21 november kwamen de voltallige fracties en de wethouders, behalve de verhinderde Peter Smit (VVD), weer bijeen. Daar bleek dat het CDA en de PvdA/GL hun huiswerk hadden gedaan en negen zetels voor het "Koetshuisaccoord" meebrachten. De VVD wilde bij nader inzien toch afzien van de ambtelijke fusie die afgesproken was. Bovendien zag de VVD graag de strekking, van de presentatie, die Martin Vuyk in de commissie had gegeven, alsnog in de zienswijze verwerkt zien. Er bestond al ergernis bij CDA en PvdA/GL over eerdere gebeurtenissen waarbij de VVD afwijkend stemde van de coalitie. Wat er nu gebeurde was voor die twee partijen de druppel die de emmer deed overlopen.

Het enige waar wij het mee eens zijn...

De irritaties liepen over en weer behoorlijk op. Iemand merkte op dat de coalitie dan maar moest stoppen. Van de zijde van de VVD kwam de reactie dat dat het enige die avond was waar die partij het mee eens was. Een opmerking die in zo'n situatie de lont in het kruitvat ontsteekt. Er werden dinsdag en woensdag nog pogingen gedaan om de coalitie op één lijn te krijgen. Ook werd er gesproken over verdeeld stemmen door de VVD. Sieta Vermeulen voor en Martin Vuyk en Robby Israel tegen de gezamenlijke zienswijze. (10 voor, 9 tegen).
Het CDA en de PvdA/GL zagen het woensdagavond niet meer zitten met de VVD en zegden het vertrouwen in de coalitiegenoot op. (Op donderdag kwamen de partijen naar buiten met de breuk. Donderdagmiddag bood wethouder Peter Smit (VVD) als gevolg daarvan zijn ontslag aan.)

Het eindspel

Om het college in het zadel te houden en om een meerderheid achter een zienswijze te krijgen was minimaal 1 zetel nodig naast CDA en PvdA/GL. Jan Verbruggen nam contact op met René Voigt van DB. De voorman van DB had, heel slim, een amendement gemaakt waarvan hij hoopte dat CDA en PvdA/GL zich er in zouden kunnen vinden met enige kleine aanpassingen. Met de wetenschap dat DB rugdekking zou geven ging de restcoalitie de raad in.

En zo geschiedde het dat in de raad De VVD en DB stuivertje gewisseld hadden. Joost Boermans (D66) merkte verbijsterd nog tegen René Voigt (DB) op dat die kort daarvoor nog in het oppositiekamp had gezeten. De VVD was overgestapt naar de oppositie en steunde inmiddels het oppositieamendement van D66. Bij de stemming bleek dat de coalitiepartijen CDA en PvdA/GL voor het DB amendement stemden (11 voor en 8 tegen). En zo veranderde DB als een toverbal in enkele minuten van een oppositiepartij in een collegepartij in oprichting.

Nu nog een DB wethouder en er is weer een compleet college gesteund door een complete coalitie met een meerderheid van 11 zetels.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
G&E/WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief