WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Geen fusie! Welke dan ook!
Ankeveen, ma 7 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Frank Senteur (Wdm2020) vraagt zich af of B en W van Wijdemeren blind of doof zijn voor het feit dat het volgens hem duidelijk is dat Wijdemeren niets van een fusie moet hebben.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden bericht

Burgers Wijdemeren willen geen fusie
met Hilversum. Ook geen ambtelijke!

Zijn B+W van Wijdemeren blind of doof? Want naast de 7.734 handtekeningen van Wijdemeren2020 tegen een fusie, wijst ook de door de gemeente zelf georganiseerde enquête uit dat Wijdemeerders niets voelen voor een fusie met Hilversum. Dus ook geen ambtelijke! Samenwerking met omliggende gemeenten krijgt in de enquête de voorkeur (51%) waarbij vreemd is dat samenwerking niet eens wordt genoemd als mogelijke oplossing in het raadsvoorstel! Dames, heren raadsleden, uw standpunt kan dus niet anders zijn dan: we blazen een fusie met Hilversum af. Er komt dus ook geen ambtelijke fusie. Want dit is in feite de opmaat voor een bestuurlijke fusie, die slechts een dure en onnodige tussenstap zou zijn naar de door de Provincie nagestreefde vorming van Gooistad. Neem dus uw verantwoordelijkheid en voer uit wat de inwoners van Wijdemeren willen: zo lang mogelijk zelfstandig blijven, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere gemeenten. Zet deze optie in uw verkiezingsprogramma’s voor 2018 en laat de burgers van Wijdemeren hier dan zelf democratisch over beslissen!

OZB fabel

In de enquête van de gemeente stond de vraag: “Ik heb er extra geld voor over (OZB verhoging) om zelfstandigheid van Wijdemeren langer te behouden.” Daarmee suggererend dat zelfstandigheid duurder zou zijn. Omdat de OZB in Hilversum lager is denken sommige Wijdemeerders dat een fusie voor hen OZB-verlaging oplevert. Laten we beide fabels even ontzenuwen. Wijdemeren houdt jaarlijks geld over op de begroting. OZB-verhoging is dus onnodig. Bedenk daarnaast, dat een fusie vele miljoenen euro’s kost en dan is er ook de efficiencykorting. Per inwoner geeft de Overheid minder geld aan grotere gemeenten omdat deze efficiënter (goedkoper) zouden werken. Dit blijkt zelden het geval, dus heeft de nieuwe, grotere gemeente al snel een begrotingstekort. En wat gebeurt er dan? Juist, de OZB gaat omhoog! Laat u dus geen zand in de ogen strooien. Elke fusie kost de burger gewoon heel veel geld en levert zelden of nooit de voordelen op die men er op papier van verwachtte. Niet doen dus!

Wijdemeren2020.nl

Frank Senteur
Ankeveen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief