WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wijdemeren kiest Gooistad
Wijdemeren, di 2 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college wil op termijn naar een gemeente Gooistad, en dat via tussentijdse ambtelijke en bestuurlijke fusie-tussenstappen, die in 2023 tot drie gemeenten moeten leiden.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

College neemt standpunt in over toekomst Wijdemeren

Het college van Wijdemeren ziet één gemeente Gooi en Vecht als ‘stip op de horizon’ en wil de komende jaren de hiervoor benodigde tussenstappen zetten. Wat het college betreft, vindt in 2017 overleg plaats met Hilversum en eventueel meerdere gemeenten over het aangaan van een (gedeeltelijke) ambtelijke fusie. Om aan de lokale maatschappelijke opvattingen tegemoet te komen, wordt tot maart 2018 niet ingezet op een bestuurlijke fusie.

Het college onderschrijft de conclusies uit de gehouden bestuurskrachtmeting, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau. Tegelijkertijd heeft het college ook oog voor de lokale maatschappelijke opvattingen en de zorg die leeft over het behoud van de identiteit van de dorpen en kernen. Dit blijkt onder andere uit de handtekeningenactie van de actiegroep Wijdemeren 2020 en uit de resultaten van de onlangs gehouden enquête onder inwoners.

Ambtelijke fusie

De gesprekken in 2017 met gemeente Hilversum en eventueel meerdere gemeenten over het aangaan van een (gedeeltelijke) ambtelijke fusie moeten leiden tot een plan van aanpak waarbij de uitvoering kan doorlopen in 2018. Bedoeling is dat de ambtelijke fusie op een zo vroeg mogelijk tijdstip gevolgd wordt door een bestuurlijke fusie. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. Uiteindelijk leidt dit op termijn tot één gemeente Gooi en Vecht.

Bestuurskrachtonderzoek

Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Adviesbureau Deloitte adviseerde in zijn rapport om de bestuurskracht van Wijdemeren op korte termijn te versterken door een bestuurlijke of ambtelijke fusie óf door de organisatie te versterken in samenwerking met andere gemeenten. In 2023 moeten er, zo is in het rapport te lezen, maximaal drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek overblijven.

De betreffende gemeenten laten de provincie in november 2016 weten hoe zij de bestuurlijke toekomst zien. Ook Wijdemeren zal dit doen. Op maandag 14 november is er een extra commissievergadering. Op donderdag 24 november neemt de gemeenteraad het uiteindelijke standpunt in.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief