WIJDEMEERSE WEBKRANT
Woonbehoefte Onderzocht
Wijdemeren, wo 23 december 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De resultaten van het woonbehoefteonderzoek, dat in opdracht van de gemeente Wijdemeren is gehouden, zijn bekend.

persbericht

Resultaten woonbehoefteonderzoek bekend

De resultaten van het woonbehoefteonderzoek, dat in opdracht van de gemeente Wijdemeren is gehouden, zijn bekend.

De conclusies en aanbevelingen vormen een belangrijke bijdrage aan de regionale woonvisie die in 2016 opgesteld wordt. Wethouder Betske van Henten: “het is de eerste keer dat we inwoners hebben gevraagd naar hun woonwensen. Deze informatie gebruiken we voor ons woningbouwprogramma op de diverse bouwlocaties. Daarnaast kunnen we hiermee een goed onderbouwde Wijdemeerse inbreng geven voor de regionale woonvisie.”

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De gemeente Wijdemeren vergrijst relatief sterker dan de Regio G&V. In 2040 is één op de drie huishoudens 75 jaar en ouder (Regio G&V één op vier).
  • Er is behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen (tot de aftoppingsgrens ca. € 576 - € 618).
  • Het is van belang de vraag van starters en de groeiende groep ouderen te faciliteren. De woonwensen van starters en ouderen komen sterk overeen. Advies is woningen te realiseren die geschikt zijn voor brede doelgroep, zowel jong als oud.
  • In Ankeveen en Nederhorst den Berg is de toewijzing van goedkope huurwoningen aan starters een aandachtpunt.
  • Er is een tekort aan huurwoningen boven de liberalisatiegrens, met een huur tussen de € 750,- en € 950,-. 1200 inwoners

Ruim 1200 inwoners hebben tussen 5 september en 16 oktober 2015 hun woonwensen kenbaar gemaakt. Tevens zijn de voorlopige uitkomsten van het representatieve onderzoek, uitgevoerd door Atrivé, in ronde tafelgesprekken voorgelegd aan marktpartijen, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief