WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB: Overhaast met Fusie
Wijdemeren, wo 23 december 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

DorpsBelangen nam kennis van de vliegende haast die het college van B en W heeft met de start van de bestuurskrachtmeting waarover de raad al op 21 januari moet besluiten.

Erg veel haast

Onderstaande brief van DorpsBelangen is een reactie op het bericht van 21 december 1) over de brief van Gedeputeerde Staten en de planning voor de besluitvorming die het college op verzoek van GS aan de raad voorstelt. Die planning is op 14 januari een extra commissievergadering 2) om de planning en uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek uit te voeren en een week later, op 21 januari, daarover een besluit te nemen.
Die grote haast, direct na het kerstreces, is mede ingegeven door de wens van GS en het college om op 1 januari 2019 te kunnen fuseren met Hilversum.
DorpsBelangen stelt in de brief een aantal vragen over de gang van zaken rond dit dossier op dit moment.


René Voigt (DB)

Ria Hennis (DB)

Doorschuiven of Secuur?

Joost Boermans van oppositiepartij D66 had het in de G&E over ’een democratische gotspe’. Hij denkt dat het voorstel er vlak voor de kerstvakantie ’snel door wordt geschoven’. Hij wil dat het raadsbesluit doorgeschoven wordt naar februari opdat de partijen ook met de achterban kunnen overleggen.
Fractievoorzitter Tim Emmelot van coalitiepartij VVD daarentegen is blij ’dat er snel duidelijkheid komt’. "Het gebeurt nauwkeurig en secuur, daar heb ik alle vertrouwen in. Je moet weten welke kant je als gemeente op moet.":zegt hij in de krant van gisteren.


1) In januari en februari 2016 blijken de raadsvergadering niet op de laatste donderdag van de maand gehouden te worden.
2) In de brief van het college staat 7 januari, maar later kwam bericht dat er een extra commissie op 14 januari wordt gehouden over het bestuurskrachtonderzoek.


Dossier Bestuur Gooi en herindeling

ingezonden brief

Vragen van

Geacht college, geacht presidium,

Via de griffie bereikte ons een niet gedateerde brief van de provincie Noord Holland. Tevens een voorstel voor behandeling van die brief op 7 januari. Na commentaar op die datum van een drietal raadsfracties verschuift u de datum precies EEN week. Ook blijkt er opeens reeds op 19 november een overleg geweest te zijn met Weesp en Hilversum over de op handen zijnde fusieplannen van de gemeenteraden. Wij vragen ons af op welke planeet u de afgelopen periode heeft gebivakkeerd zodat u de raad niet tijdig kon informeren over deze ongebruikelijke versnelling van het proces.
 
Wij hebben nu de volgende vragen:

  • Waarom op 18 december de brief doorgestuurd? Precies een dag na de laatste raadsvergadering van 2015 en aan het begin van het kerstreces?
  • Waar is het gespreksverslag van 19 november?
  • Waarom is de brief van de provincie niet gedateerd? Zelfs niet met een zogenaamd "ingekomen" stempel van onze gemeente?
  • Waarom erkent u niet dat de onbegrijpelijke haast verwarring en irritatie opwekt bij de partijen die er zo duidelijk anders over denken?
  • Waarom negeert u de uitkomsten van de enquête onder alle inwoners van Wijdemeren die in het voorjaar van 2015 toch wel degelijk een idee heeft gegeven over de wens tot samenwerking in plaats van fusie?
  • Hoe vaak bent u nog bereid om zo star door te denderen op een traject waar bijna niemand vrolijk van wordt?
  • Een aantal fracties, waaronder uw coalitiegenoot CDA, heeft toegezegd dat de inwoners inspraak krijgen in de vraagstelling van de bestuurskrachtmeting. Dat is onmogelijk in deze hysterische gang van zaken die u nu aan de dag legt.
  • En waar liggen de obstakels om dit traject zo te vervolgen dat zowel bestuurders EN inwoners van onze dorpen maximaal mee kunnen denken en praten. Met maximaal bedoelen wij in dit geval door middel van reguliere verkiezingen in 2018. Immers, u heeft de andere democratische mogelijkheid, het referendum, geblokkeerd.

Gezien het belang van het onderwerp eisen wij een zorgvuldige aanpak, planning en uitvoering. De inrichting van de krachtmeting is dan de eerste stap. Deze overhaaste en krampachtige aanpak is nu vragen om moeilijkheden en fouten in de procedure.
 
Wij denken en praten graag mee over een betere planning die past bij dit onderwerp en de mogelijke impact ervan.
 
Vanzelfsprekend zien wij met zeer grote belangstelling de antwoorden op onze vragen tegemoet

Fractie DorpsBelangen
René Voigt
Ria Hennis-Steijn

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief