WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Enquete over Zorg
Loosdrecht, do 16 april 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius uit Loosdrecht vraagt aandacht voor een enquete over de zorg door gemeenten en dan in dit geval door Wijdemeren.

ingezonden brief

Digitale raadpleging Zorg naar gemeenten. Doet u ook mee?

Deze week schreef Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer dat de overgang van lichte zorg en ondersteuning van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten beheerst is verlopen.

Volgens de staatssecretaris is de continuïteit van de zorg nergens in het geding geweest.
Hij baseert dit op een enquête die is ingevuld door ongeveer een derde van de gemeenten. Mensen moeten altijd hun weg naar goede zorg kunnen vinden, zo stelt hij. Daarom wil hij met de gemeenten zich blijven inzetten voor zorg op maat, dicht bij mensen.

Sinds 1 januari 2015 is ook gemeente Wijdemeren verantwoordelijk voor zorg voor jeugd, kortdurend verblijf en zorg voor volwassenen die behoefte hebben aan enige vorm van ondersteuning ten behoeve van hun zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, zijn sinds dit jaar afhankelijk van hun gemeente.

Heeft u hier ook mee te maken? Doe dan mee met digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente. U helpt zo mee om het gesprek in uw gemeente te verbeteren. De raadpleging loopt tot 4 mei.

Zo doet u mee

De raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente ‘ is bedoeld voor iedereen die met het gesprek te maken heeft. Cliënten, maar ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.
Vul de vragenlijst in via: www.zorgnaargemeenten.nl

Aandacht voor iedereen

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).
Het programma AVI wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, Ouderenorganisatie CSO, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Liesbeth Siderius
Loosdrecht
www.shwachman.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief