WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA: Blij met nieuwe Koers
Wijdemeren, ma 13 oktober 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA legt in een persbericht uit waarom de partij tevreden is met de keuze van de gemeenteraad voor Gooi en Vechtstreek van afgelopen donderdag.

Dossier Bestuur Gooi

persbericht

CDA Wijdemeren: Duidelijke keuze voor de toekomst.

Door te kiezen voor Gooi en Vechtstreek heeft de gemeenteraad van Wijdemeren een duidelijke keuze gemaakt. Duidelijkheid is noodzakelijk voor een goede samenwerking en op termijn een mogelijke fusie. Het CDA Wijdemeren omarmt de keuze van de raad omdat Wijdemeren nu vanuit de eigen kracht kan gaan werken aan haar eigen toekomst. Hiermee houdt Wijdemeren het heft zelf in handen.


Jan Verbruggen (CDA)

CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen: "Met een duidelijke keuze hebben jullie moed en lef getoond, hoor ik om mij heen. Geen slappe compromissen en om de hete brij heen blijven draaien zoals in onze regio al jaren gebeurt. Voordat van bovenaf over ons wordt beslist, kiezen wij nu voor Hilversum en Weesp. Dat zijn van Loosdrecht tot en met Nederhorst den Berg de belangrijkste gemeenten waar voorzieningen die wij zelf niet hebben te vinden zijn."

Samenwerking SWW

In de vorige raadsperiode is Wijdemeren compleet verrast door het besluit om te gaan samenwerken met Stichtse Vecht en Weesp (SWW). Verbruggen: "Die keus heeft het CDA, evenals PvdA en GroenLinks, nooit begrepen. Er is ook nooit een raadpleging van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan vooraf gegaan. Het is ons overkomen. Dat willen wij nu anders gaan doen. De gemeenteraad heeft nu een richting aangegeven als antwoord op de vraag van de provincie. Wanneer de provincie onze koers volgt, dan gaan wij met iedereen in gesprek om te horen of voor deze koers voldoende draagvlak is. Pas daarna worden de definitieve besluiten genomen. Voor het CDA geldt immers dat fusies van onderaf moeten komen en niet opgelegd moeten worden."

Dorpscultuur behouden

De eigen identiteit van onze kernen wil het CDA absoluut behouden. Dat is ook de inzet geweest bij de fusie in 2002. Alom wordt Wijdemeren nu geroemd om het kleine kernenbeleid. Daar mag in de toekomst niets aan veranderen.

Extra taken

Verbruggen: "Met alle extra taken die gemeenten gaan krijgen is zelfstandig doorgaan op termijn onhaalbaar. Ook al zou je dat het liefste willen. En of het nu om onderwijs, zorg, werk, brandweer, ambulances of het ophalen van huisvuil gaat, al deze zaken doen wij samen met de Gooise gemeenten. Dan is het toch niet handig om je rug naar Gooi en Vechtstreek te keren en de samenwerking elders te zoeken?" Daarom was de samenwerking met Stichtse Vecht voor ons bij de verkiezingen een belangrijk thema. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de SWW-samenwerking een verkeerde keus is en het roer snel om moet. Door deels met Stichtse Vecht en deels met Gooi en Vechtstreek samen te werken is Wijdemeren inmiddels in een spagaat geraakt die niet langer houdbaar is."

Sociaal Domein

Voor het CDA gaat de eerste zorg en aandacht nu uit naar de overgang op 1 januari a.s. van het Sociaal Domein naar de gemeente. Niemand mag daar de dupe van worden en de zorg moet zo dicht mogelijk bij huis geboden worden. Wijdemeren lijkt er op tijd klaar voor. Met Stichtse Vecht en Weesp zijn daar meerjarige afspraken over gemaakt. Die zal Wijdemeren respecteren en nakomen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
Douwe van Essen
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief