WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Fusie met H.sum en Weesp
Wijdemeren, ma 6 oktober 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college kiest in een brief aan de raad voor fusie met Hilversum en Weesp, op weg naar een uiteindelijke fusie tot Gooistad. Dat standpunt is al voorbesproken in de raad.

Minister pruttelt na

Het zat er al aan te komen. Bij het aantreden van dit kabinet verklaarde minister Ronald Plasterk dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners moesten hebben en dat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht moesten fuseren. Wijdemeren keek om zich heen, kreeg onmin met Hilversum over kleine kernenbeleid en koos daarom voor SWW. Samen iets meer dan 100.000 inwoners en centraal in de nieuwe superprovincie. Een wenkend perspectief voor diegenen die denken dat een minister eventjes het bestuur van onderliggende bestuursorganen kan herinrichten 1). Maar de minister faalde jammerlijk, al pruttelt hij af en toe nog een beetje na op dit vlak. Die superprovincie komt er niet. Stichtse Vecht blijft dus in Utrecht liggen en Wijdemeren en Weesp in Noord-Holland en dat is niet handig voor de toekomst van SWW.

CDA en PvdA/GL willen bij G&V

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA en PvdA/GL, twee van de drie huidige coalitiepartners zagen niets in de versplinterde samenwerking, deels SWW en deels Regio Gooi en Vechtstreek. Zij wilden terug naar de Regio. Wethouder Theo Reijn was gepokt en gemazeld in Hilversum en is nu voorzitter van de verkeerscommissie van de Regio. Ook niet zonder belang. Coalitiepartner VVD was in de vorige raadsperiode niet de kampioen van SWW en is dat nu niet van de Regio Gooi en Vechtstreek. De inrichting van het lokale bestuur is niet echt een VVD-ding. Het wachten was dan ook op het keren van de kar richting de Regio. En dat gebeurde vanavond in het openbaar.

Omstandigheden

De omstandigheden hielpen daar ook flink bij. Bussum, Naarden en Muiden fuseren op 1 januari tot Gooise Meren (als dat de naam wordt). Pieter Winsemius deed het voorwerk. Gedeputeerde Staten lieten een niet mis te verstaan rapport maken over de bestuurlijke samenwerking in het Gooi. Wij schreven daar al op 15 april over. In dat raport staat: "De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp wordt niet geïntensiveerd. Wijdemeren en Weesp versterken hun bestuurskracht door intensieve samenwerking met Hilversum."

Raadsconferenties

Op 21 juni en 3 oktober heeft de raad in z.g. "raadsconferenties" (normaal heten dat commissies) nagedacht over de toekomst van Wijdemeren. Die raadsconferenties waren de voorbereiding op de twee extra raadsvergaderingen van komende woensdag en donderdag. In aansluiting op het vooroverleg zond het college vanavond een brief aan de raad waarin het college zich uitspreekt voor fusie met Hilversum en Weesp op termijn. Ook wordt de SWW samenwerking niet verder uitgebouwd. De samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek wordt aangehaald. Gezien het voorwerk in de raadsconferenties mag verwacht worden dat de strategische lijn wel ongeveer uitgezet is. We hebben in Wijdemeren doorgaans geen kamikaze-colleges.

Enkele delen uit de brief van het college:

De complete set documenten voor de raad van woensdag en donderdag vindt u op het raadsinformatiesysteem van Wijdemeren.

L'histoire se répète

1) Het curieuze aan de handelwijze van minister Plasterk is dat zijn partijgenoot, staatsscretaris Tonny van de Vondervoort, rond 1996 ook dacht even het lokale bestuur te hervormen. Hilversum kreeg, samen met 26 andere gemeenten, het predikaat centrumgemeente en mocht uit de etalage kiezen welke omliggende gemeente ingelijfd zouden worden. Dat was het loslaten van een kind in een snoepwinkel.'s-Graveland, Loosdrecht, Hollandse Rading, een deel van Laren en nog zo wat omgeving werd op het verlanglijstje gezet. Dat streven met die centrumgemeenten mislukte even jammerlijk als de wens van Plasterk nu.

Het was de start van de samenwerking tussen 's-Graveland en Loosdrecht om die inlijving af te weren. Later werd Nederhorst den Berg meegezogen in de bestuurlijke turbulentie die daarna ontstond. Dat leidde to de vorming van Wijdemeren op 1 januari 2002.

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief