WIJDEMEERSE WEBKRANT
Jeugd. Tussen wal en schip?
RegioGV, wo 26 november 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het Rijk verzuimde om budget voor psychosociale hulp voor kinderen over te hevelen naar de gemeenten. Daardoor kan de hulp per 1 januari niet vergoed zijn.

Update 26-11-2014, 22.25: VGZ, de maatschappij waartoe een aantal zorgverzekeraars behoren die had besloten om niet te vergoeden, is gisteren op haar schreden teruggekeerd. Zie de homepage van rbcz.nu.

persbericht

Psychosociale hulp voor jongeren na 1 januari niet bij alle verzekeraars in aanvullende verzekering

Mensen met kinderen die gebruik maken van psychosociale zorg moeten de polis van hun aanvullende verzekering goed nalezen. Niet alle verzekeraars vergoeden deze zorg nog na 1 januari 2015.

Een aantal zorgverzekeraars heeft besloten per 1 januari 2015 álle vormen van psychosociale behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar uit te sluiten van de aanvullende verzekering. Het gaat daarbij onder andere over therapieën als integratieve jeugd- en kindertherapie, speltherapie, psychomotorische therapie, hypnotherapie, etc. Mensen met kinderen die van deze vorm van zorg gebruik maken wordt aangeraden om hun polis daar goed op na te lezen.

Budget niet overgeheveld

Begin 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Jeugdwet. Deze wet regelt o.a. dat alle jeugdzorg die op dit moment in de basisverzekering is opgenomen met ingang van 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. De regiogemeenten hebben het budget dat in de aanvullende verzekering om gaat niet overgeheveld gekregen van het Rijk. Daardoor hebben de gemeenten deze zorg niet in kunnen kopen. Meer informatie is te vinden op: http://www.rbcz.nu/belangrijke-informatie-voor-ouders-van-kinderen-tot-18-jaar.html

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief