WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Interpellatie: De Dikke Muis
Oud Loosdrecht, di 16 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

D66, DB en ZZP vragen voor aanstaande donderdagavond, tijdens de gemeenteraad, een interpellatiedebat aan om wethouder Theo Reijn aan de tand te voelen over De Dikke Muis.

persbericht

Interpellatiedebat over 'De Dikke Muis'

De voltallige oppositie in Wijdemeren: D66, DorpsBelangen en Zagt-Zandbergen hebben voor de raadsvergadering van 18 december een interpellatiedebat aangevraagd over de huurovereenkomst van horecagelegenheid ‘De Dikke Muis’ in Oud Loosdrecht.

Tijdens de commissie Ruimte & Economie van 3 december jl deed wethouder dhr. T. Reijn namens het college verwarrende uitspraken over dit onderwerp. De wethouder stelt namens het college bewust 'de randen van de wet opgezocht te hebben' in deze kwestie. Bovendien werden vragen vaag beantwoord en kwamen er nieuwe punten aan de orde over de gunning van de overeenkomst aan de uitbater van De Dikke Muis.

Zo blijkt oa. dat de gemeente 10.000 euro per jaar betaalt aan de ondernemer voor 2 (deels openbare) toiletten! De tijdelijke huur van de grond kost de ondernemer eveneens 10.000 euro waardoor hij feitelijk geen huur betaalt voor een van de mooiste lokaties in Loosdrecht! Dit alles is in vertrouwelijkheid besloten en andere (lokale) ondernemers zijn niet benaderd of vooraf geïnformeerd over deze lucratieve deal voor de betreffende ondernemer.

De oppositie vindt dat wethouder Reijn (CDA) zich in de gemeenteraad over deze zaak nader moet verantwoorden en hebben tenminste over 12 punten inhoudelijke vragen. Zij hebben de Burgemeester om een interpellatie verzocht voor de eerstkomende raadsvergadering op 18 december as.

ingezonden bericht

Interpellatiedebat over 'De Dikke Muis'

INTERPELLATIE DEBAT OVER ‘DE DIKKE MUIS’
Wijdemeren, 16 december 2014

De voltallige oppositie in Wijdemeren: D66, DorpsBelangen en Zagt- Zandbergen hebben voor de raadsvergadering van 18 december een interpellatiedebat aangevraagd over de huurovereenkomst van
horecagelegenheid ‘De Dikke Muis’ in Oud Loosdrecht.

Verwarrend en onduidelijk

Tijdens de commissie Ruimte & Economie van 3 december jl deed wethouder Reijn namens het college verwarrende uitspraken over dit onderwerp. Bovendien werden vragen vaag beantwoord en kwamen er nieuwe punten aan de orde over de gunning van de overeenkomst aan de Hilversumse ondernemer Walter Muis, uitbater van De Dikke Muis. De horecagelegenheid op het mooiste punt van het
Loosdrechts Terras.

De oppositie vindt dat wethouder Reijn zich in de gemeenteraad over deze zaak nader moet verantwoorden. Zij hebben de burgemeester om een interpellatie verzocht voor de eerstkomende raadsvergadering op 18 december. Een interpellatiedebat is een instrument van raadsleden om met een verantwoordelijk wethouder openbaar in debat te gaan. Het belang dat de gemeente Wijdemeren een betrouwbare overheid is voor al haar inwoners en ondernemers staat bij de oppositie voorop. De voltallige
oppositie neemt daarom deze zaak hoog op. Afhankelijk van de antwoorden van de wethouder, sluiten de drie partijen een motie niet uit.

Meten met twee maten?

De overeenkomst met de eigenaar van De Dikke Muis is bijzonder. De oppositie vindt dat de gemeenteraad beter geïnformeerd moest worden over de condities en de totstandkoming van de deal. Ook het feit dat de geïnteresseerde lokale ondernemers door Wethouder Reijn niet actief in een aanbestedingsproces betrokken zijn, roept veel vragen op. Het college is formeel bevoegd om een contract af te sluiten, maar de vraag is of dat zorgvuldig gegaan is. "Wij zetten vooral vraagtekens bij de totstandkoming van het contract en de specifieke voorwaarden. Dan gaat het onder andere over de extreem lage huur en de openbaarheid van de toiletten. Onze ondernemers voelen zich gedupeerd. Er mag niet met twee maten gemeten worden”, aldus de eensgezinde oppositie.

Namens de voltallige oppositie,

Joost Boermans, Rene Voigt en Gert Zagt (D66, DorpsBelangen, Zagt- Zandbergen)


Brief aan griffier

Geachte voorzitter van de Raad,

De fracties van de D66, DorpsBelangen en Zagt-Zandbergen verzoeken op grond van artikel 43 RvO om een interpellatiedebat naar aanleiding van het contract dat de gemeente Wijdemeren heeft gesloten met ‘de dikke muis’ te Oud Loosdrecht. Onder de erkenning dat het vaststellen van een contract een verantwoordelijkheid van het college is, betreuren de fracties van de voltallige oppositie o.a. dat de gemeenteraad niet is geinformeerd over de handelswijze in deze zaak. Ook de verwarring die is ontstaan door de antwoorden van de wethouder tijdens de commissievergadering van 3 december jl. zijn voor de voltallige oppositie aanleiding om dit debat aan te vragen.

Via het interpellatiedebat tijdens de raadsvergadering op 18 december as. willen wij bewerkstelligen dat de raad zich kan uitspreken over het contract, de wijze van uitvoering en de randen van de wet die actief door wethouder Reijn zijn opgezocht om dit mogelijk te maken. Zonder compleet te zijn (wij zullen dit tijdens het debat nader uiteenzetten) vragen wij het volgende:

 1. Het college heeft een tijdelijke overeenkomst gesloten voor ten minste twee jaar met stilzwijgende verleningen, op een van de mooiste lokaties in Oud Loosdrecht. Dit besluit is door het college geheel in de vertrouwelijkheid genomen. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 2. Het college vond de taxatie die ten grondslag aan deze huurovereenkomst in 2013 niet afdoende en niet marktconform voor deze lokatie en heeft dat ook gemotiveerd. Toch heeft het nieuwe college deze taxatie en aanbeveling gebruikt voor de overeenkomst. Er is geen andere taxatie geraadpleegd. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 3. Tevens besloot het college in 2013 om een openbare aanbesteding te houden voor de tijdelijke invulling op de genoemde lokatie. Het college is hier in juni 2014 van afgeweken, zonder openbaar besluit. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 4. De wethouder stelt dat de gemeentelijke vergoeding van 10.000 euro per jaar (gelijk aan het huurbedrag) voor het aanbieden van 2 deels openbare toiletten, door de verhuurder, op verzoek en wens van de raad is. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 5. De ondernemer, de heer heer Muis, meldde zich bij de wethouder en zonder anderen te informeren of te raadplegen sloot het college een opmerkelijk contract. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 6. Waarom zijn de nieuwe en royale condities niet met tenmiste de (lokale) ondernemers die in 2013 met de gemeente in gesprek waren gedeeld en hebben zij geen gelegenheid gekregen om ook een dergelijke deal te krijgen?
 7. Het contract dat het college heeft afgesloten is voor tenminste twee jaar. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om dit contract (voortijdig) te beeindigen? Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 8. De wethouder heeft verklaard dat hij de randen van de wet heeft opgezocht om dit contract te kunnen sluiten. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 9. Het ter plaatste geldende bestemmingsplan is helder over de parkeernorm. De tijdelijke invulling voldoet niet aan deze norm. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 10. Onderdeel van het contract is dat ‘de dikke muis’ o.a. een verplichting heeft in het kader van social return. Wij willen o.a. weten hoe en per wanneer deze verplichting is ingevuld. Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.
 11. Is het college van mening dat ze in deze zaak als betrouwbare en transparante overheid heeft gehandeld? Wij vragen hier nadere tekst en uitleg over.

Op grond van oa. bovenstaande punten willen wij tijdens de raadsvergadering op 18 december a.s. van het college een reactie op de door ons te stellen vragen middels het interpellatiedebat. Zonodig zullen
wij aanvullende vragen stellen.

Namens de voltallige oppositie,

Joost Boermans
fractievoorzitter D66

René Voigt
fractievoorzitter Dorpsbelangen

Gert Zagt
fractievoorzitter ZZP

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief