WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Portefeuilles Herverdeeld
Wijdemeren, vr 18 oktober 2013

De resterende leden van het college van B&W hebben, na het vertrek van wethouder Abrahamse, de portefeuilles opnieuw verdeeld.

Burgemeester en wethouders zullen de gemeenteraad voorstellen om de parttime aanstelling van wethouders Boermans te verhogen van 0,6 naar 0,8 van een volledige aanstelling (fte). Dit omdat in de huidige portefeuille van wethouder Boermans een sterke uitbreiding van taken plaatsvindt in het sociaal domein, door de decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten én door de toevoeging van de portefeuilles Openbare Werken en Volkshuisvesting aan zijn takenpakket. Als de raad met dit voorstel instemt, gaat het college terug van 4 fte naar  3,3 fte.

De nieuwe portefeuilleverdeling:

Onder het kopje nieuw staan de portefeuilleonderdelen die nieuw bij het betreffende collegelid zijn terechtgekomen. Onder bestaand staan die portefeuilleonderdelen die het betreffende collegelid al voor het vertrek van de VVD uit de coalitie in portefeuille had.

Hoofdpijn naar DB

De twee hoofdpijndossiers gaan naar de beide DB wethouders. Jaap van Waveren krijgt Verkeer en Vervoer en wordt daarmee de wethouder die over de bloembakkenproef gaat. Wethouder Gert Zagt gaat zeich bezighouden met monumentenzorg. Wij nemen aan dat Eikenrode hier onder valt, al zitten er ook openbare orde en veiligheidsaspecten aan.


Burgemeester Smit (1 fte)

Nieuw:

 • Recreatie en Toerisme

Bestaand:

 • Bestuurlijke Samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijk-juridische zaken
 • Handhaving (gemeentebreed)
 • Verkiezingen
 • Personeel & Organisatie
 • ICT en Facilitaire Zaken
 • Communicatie/ Burgerparticipatie


Wethouder Zagt (0,95 fte) /
1ste loco-burgemeester
DorpsBelangen

Nieuw:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouw en Woningtoezicht
 • Monumentenzorg
 • Milieu/duurzaamheid

Bestaand:

 • Financiën
 • Burgerzaken
 • Inkoop
 • Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen
 • Accommodatiebeleid
 • Maatschappelijke invulling De Dobber
 • Economische Zaken
 • Legakkers Nederhorst den Berg


Wethouder van Waveren (0,55 fte)
DorpsBelangen

Nieuw:

 • Verkeer en Vervoer
 • Project Dennenlaan Loosdrecht
 • Project Knorrterrein Loosdrecht
 • Project Groenewoud Kortenhoef
 • Project Zuwe strandje aan de Wijde Blick
 • Project A. Voetlaan Ankeveen
 • Project Voorstraat Nederhorst den Berg
 • Project West End Oud-Loosdrecht

Bestaand:

 • Project Dorpscentrum Oud Loosdrecht
 • Project Fortis Oud-Loosdrecht
 • Project Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg
 • Project Ter Sype Nieuw-Loosdrecht
 • Project Antoniusterrein Kortenhoef
 • Project herontwikkeling Oppad Oud-Loosdrecht
 • Horstermeer
 • Waterbeheer
 • Aan- en verkoop van gronden m.u.v. legakkers te Nederhorst den Berg


Wethouder Boermans (0,8 fte) /
2de loco-burgemeester
D66

Nieuw:

 • Openbare Werken
 • Volkshuisvesting

Bestaand:

 • Sociale zaken & Welzijn
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Ouderenbeleid
 • Jongerenbeleid
 • Kunst en Cultuur inclusief De Bibliotheek
 • Sport en Bewegen
bron
persbericht
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik JUngmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief