WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Gooise Herindelingen
Wijdemeren, do 7 november 2013

Binnenlands Bestuur geeft een inkijkje in de herindelingsgolf die de regio de komende jaren over zich heen krijgt. Jarenlang verzette ieder dorp zich tegen fusies, maar nu gebeurt het.


BOven het artikel in Binnenlands Bestuur staat dit plaatje.
Dat was de vorige G4-variant, die door Bussum en de tweede kamer werd opgeblazen.

Meestribbelaars

De Gooise "meestribbelaars", zoals Pieter Winsemius ze noemt, worden nu toch met zachte hand gedwongen om te gaan fuseren. In Binnenlands Bestuur wordt vandaag geciteerd uit een besluit van GS van Noord-Holland. Bussum, Muiden en Naarden zijn het eerst aan de beurt. Hilversum wordt vriendelijk uitgenodigd om zich daar bij te voegen. Het geheel moet de opstap vormen naar de een fusie van alle Gooise gemeenten.

Link naar het besluit van GS Noord-Holland.

Hieronder het voor Wijdemeren meest relevante deel van het artikel in Binnenlands Bestuur:


Herindelingsronde

Omdat in elk van de drie scenario’s, die de komende maanden onder de loep worden genomen, Bussum, Muiden en Naarden worden samengevoegd, willen GS de herindelingsprocedure nu al starten. Dit gebeurt mede op verzoek van de drie betrokken gemeenten. Dit hebben GS in een brief aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) laten weten. Mogelijk dat Hilversum of Huizen in deze ‘herindelingsronde’ al meegaan. Dan ziet de nieuwe gemeente niet in 2016, maar in 2017 het levenslicht.

Ongeduld Plasterk

Begin dit jaar had Plasterk de provincie opgedragen om voor 1 oktober met een advies te komen over de bestuurlijke toekomst van in ieder geval Muiden en Weesp. De minister was de besluiteloosheid − ingegeven door het ontbreken van bestuurlijk draagvlak − in de regio meer dan zat. GS adviseren de minister nu om voor Muiden te starten met een herindelingstraject en wat Weesp betreft de ingezette intensieve samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren een kans te geven.

Bestuurskracht

‘Dit kan echter geen vrijblijvende exercitie zijn, omdat een bestuurskrachtversterking ook voor Weesp wel noodzakelijk is’, schrijven GS aan Plasterk. Uiterlijk in 2015 moet Weesp door een onafhankelijke partij een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. Aan de hand daarvan bezien GS of een verdere versterking van de bestuurskracht noodzakelijk is.


Afbreukrisico

Uit het bovenstaande blijkt dat aan de deelname van Weesp aan de SWW (Stichtse Vecht-Weesp-Wijdemeren) samenwerking in 2015 mogelijk een eind komt als het onderzoek naar de bestuurskracht van Weesp een onvoldoende blijkt op te leveren. Als dat gebeurt, dan komt voor Wijdemeren een fusie met Hilversum of met Muiden-Bussum-Naarden in zicht, samen met Weesp. De race is nog lang niet gelopen. De samenwerking over de provinciegrens met Utrecht heen maakt de uitkomst nog veel ingewikkelder met een extra groot afbreukrisico.

Dossier Goois Bestuur

bron
Binn. Bestuur
foto
Binn. Bestuur
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief