WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wijdemeren lonkt naar Buren
Wijdemeren, Weesp, Stichtse Vecht, ma 18 februari 2013

De colleges van B&W van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht willen gezamenlijk onderzoeken of en hoe invulling gegeven kan worden aan intensieve samenwerking.

De drie gemeenten halen samen net de 100.000 grens die het kabinet stelt aan gemeenten. 104.000, zoveel inwoners heeft het drieluik samen.

gezamenlijk persbericht

Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht willen intensieve samenwerking

De colleges van B&W van Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht willen gezamenlijk onderzoeken of en hoe invulling gegeven kan worden aan intensieve samenwerking. De drie colleges van B&W hebben hierover een eerste oriënterend gesprek gevoerd met elkaar en ieder afzonderlijk met de fractievoorzitters van hun eigen gemeenteraad. De colleges zullen voor de zomer een voorstel aan de gemeenteraden voorleggen om een intensieve samenwerking nader te verkennen.

Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht zien dat er in bestuurlijk Nederland gesprekken plaatsvinden over samenwerking. Zij constateren bovendien dat steeds meer rijkstaken die vragen om een brede aanpak in de nabije toekomst door gemeenten moeten worden uitgevoerd, zoals de jeugdzorg, arbeidsmarkt en maatschappelijke/langdurige zorg. Tegelijkertijd worden de gemeentelijke budgetten kleiner, is er een noodzaak tot efficiency en zijn de kwalitatieve eisen aan gemeentelijke organisaties hoog.  

In het licht van deze ontwikkelingen zijn de colleges ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om intensief te gaan samenwerken. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen gezamenlijk worden aangepakt, kunnen de kosten van de gemeentelijke organisaties zo laag mogelijk blijven en kan de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijven. De gemeenten willen zelf het voortouw in de samenwerking nemen, omdat dit meer garantie biedt op regie en op vrijwilligheid in eventueel te maken keuzes.

Logische en kansrijke samenwerking

De drie gemeenten zien elkaar als logische en veelbelovende partners in het gebied. Een prachtig en kansrijk gebied met een toeristische en recreatieve potentie: een diversiteit aan kernen, de plassen, het open veenweidegebied, de buitenplaatsen en de Vecht als centrale ader. Het gebied kenmerkt zich daarnaast door een belangrijke kwaliteit als de kleinschaligheid en menselijke maat. De Corridor A2, het Amsterdam Rijnkanaal, het spoor, tezamen met ligging tussen grootstedelijke agglomeraties Utrecht en Amsterdam, Hilversum en Almere, biedt kansen voor economische vitaliteit. De colleges geven aan gezamenlijk te willen zoeken naar een balans tussen behoud en ontwikkeling van het gebied.

Voor alle drie gemeenten zijn het behouden van de lokale identiteit en een herkenbaar bestuur belangrijke voorwaarden voor de samenwerking. De drie colleges willen oog blijven houden voor en invulling blijven geven aan de identiteit en eigenheid van de kernen. 

Samenwerkingsverband

De drie gemeenten willen een intensief samenwerkingstraject opzetten. Zij geven daarnaast aan dat met het in gang zetten van deze samenwerking, nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek of in Utrecht niet uitgesloten zijn. Zij hebben zich echter voorgenomen daar alleen gezamenlijk aan deel te nemen. Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht tellen samen 104.000 inwoners.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief