WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB kraakt Plan De Slenk
Ankeveen, do 3 februari 2011

De meeste discussie, gisteravond in de commissie R en E, veroorzaakte het ontwerp-bestemmingsplan van het industrieterrein de Slenk.

De meerderheid van de commissie was in eerste instantie voor voortzetting van de gewone, reeds jarenlang geldende de procedure, voorlopig het plan voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen. Martin Vuyk (VVD), Dirk Vroegindewei (GL) en Nanne Roosenschoon (D66) hadden grote reserves bij de bebouwing die langs de Cannenburgerweg in het plan voorzien is, maar wilden het plan, evenals Theo Reijn (CDA), de inspraak in laten gaan.

Slecht onderbouwd

Emile Bakker (DB) vond de door ambtenaren vervaardigde, door het college afgedekte commentaren op de door belanghebbenden ingediende inspraakreacties onduidelijk en slecht onderbouwd. Hij had zoveel vragen dat hij de procedure wilde stopzetten om eerst schriftelijke vragen te stellen om daarna een beter oordeel te kunnen geven. Dat zou, volgens wethouder Gerard Abrahamse een vertraging van drie maanden geven.

Nu al aanpassen

Co de Kloet (DB) viel partijgenoot Emile Bakker bij en verklaarde dat hij het merkwaardig vond dat al niet in dit stadium tot besluiten over aanpassingen zou kunnen worden gekomen. In het debat bleek zonneklaar dat de voorgestelde wijziging van de bestemming van de gronden achter perceel Cannenburgerweg 75 – van agrarisch naar bedrijventerrein- in de raad zal sneuvelen. Alle fracties hadden daar grote bezwaren tegen. De Stichtse Kade kan opgelucht ademhalen. Toch werd een voorstel van Co de Kloet (DB), om dat onderdeel dan nu maar meteen uit het plan te halen, door de commissie niet gehonoreerd.

Verdeeld advies

Aan het eind van het debat concludeerde commissievoorzitter Joep Nuissl (DB) dat er een verdeeld advies aan het college wordt uitgebracht. Dat leidde nog tot enige discussie. Martin Vuyk (VVD) en Felix Flameling (GL) wilden stemmen per fractie. Hun verzoek werd niet ingewilligd. DB en de PvdA (een raadsmeerderheid) wilden uitstel in de procedure om de schriftelijke vragen eerst beantwoord te krijgen.

In de komende raadsvergadering mag een vervolg worden verwacht.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
5 gr.
windkr. 3