WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zonder last of Ruggespraak
Nederhorst den Berg, ma 6 september 2010

Cor Koster hoopte dat er binnen de grote DB fractie onafhankelijke denkers zitten die nu en dan de fractiediscipline doorbreken. Dat viel hem tegen.

ingezonden bericht

Zonder last of ruggespraak

De landelijke formatie zit in een impasse. De beoogde coalitie van VVD, CDA en PVV komt er niet. Waarom? Omdat een paar CDA'ers weigerden een verklaring te tekenen dat ze zich zullen conformeren aan wat andere CDA'ers (fractie, congres) vinden. Ze wilden zich niet binden.

De arme CDA-fractieleider Verhagen kon alleen maar zeggen dat het inderdaad onmogelijk is om dit soort verklaring te eisen. Immers, volksvertegenwoordigers stemmen "zonder last of ruggespraak". Dat staat in de grondwet.

Hoe zit dat in onze gemeente? Welnu, hier hebben we het probleem niet. Hier heerst fractiedwang. De fractie spreekt af dat men hetzelfde standpunt naar buiten zal brengen. We zijn allemaal vóór, of allemaal tegen. Als iemand in de fractie een eigen mening heeft en daardoor anders wil stemmen, dan krijgt hij het lastig en wordt hij mogelijk zelfs uit de fractie gezet. Hilbrand Korver is maar één van de raadsleden wie dat nog niet zo lang geleden overkomen is.

Voorbeelden van fractiedwang zijn er te over. Een recent geval: vlak voor de zomervakantie was er sprake van een regionaal veiligheidshuis. Moeten we wel of niet een overkoepelende organisatie hebben die het werk coördineert van instanties die zich bezighouden met overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, enz.? Dorpsbelangen vond van niet, alle andere partijen vonden van wel. Persoonlijk denk ik dat DB gelijk had, maar het was volstrekt duidelijk dat hier fractiedwang in het spel was. DB had intern afgesproken tegen te zijn, en daarom was men tegen. Terwijl ik gehoopt had dat er een paar onafhankelijk denkende mensen bij DB zouden zitten. Niet dus. Waar DB als blok tegen was, waren alle anderen vóór. Ook als blok. Dat had men immers afgesproken. Argumenten van anderen deden er niet toe. Raadsleden zitten er nog steeds om een vantevoren afgesproken standpunt in te nemen. Een debat in de raad? Kom nou... Dat hebben we nooit gehad en dat zullen we ook niet krijgen. De hele raadsvergadering zou schriftelijk afgehandeld kunnen worden, via een gemeenteblog of zo.

En dat veiligheidshuis? Daaraan werd € 10.000 toegekend. Is dat erg? Ach, wat is erg... We geven dit jaar € 20.000 méér aan een muziekclubje in Kortenhoef dan waar dat groepje muzikanten - vergeleken met andere verenigingen - recht op heeft, en we blijven die mensen de komende vijf of zes jaar teveel geld geven. Dan is dat bedrag voor een veiligheidshuis een schijntje.

Waar het mij echter om gaat is dat stemmen zonder last of ruggespraak. Dat MOET. Dat staat in de grondwet. Maar voor Wijdemeren geldt dat alle lokale partijen die grondwet elke vergadering weer met voeten treden.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
21 gr.
windkr. 4