WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB over Struisvogelpolitiek
Wijdemeren, di 2 maart 2010

DorpsBelangen geeft een lang eindschot. Er wordt kritisch ingegaan op het persbericht van het college waarin tevreden wordt teruggekeken op vier jaar regeren.

persbericht

Dorpsbelangen Wijdemeren

DorpsBelangen over 4-jaar Wijdemeerse regenboogcoalitie CDA/GL/PvdA/VVD

Een 4-jaars goednieuwsbericht? Na een raadsperiode van 4 jaar waarin op vrijwel alle beleidsgebieden grote missers kunnen worden vastgesteld, is het vreemd van de gemeente te vernemen dat het allemaal heel goed is gegaan.

In een persbericht van 22 februari jl. is sprake van belangrijke mijlpalen die het regenboogcollege (van CDA/GL/PvdA/VVD) heeft gerealiseerd. Een ‘4-jaars goednieuwsbericht’. In dit bericht van DorpsBelangen een relativering van die ‘successen’. DorpsBelangen wil daarmee niet zeggen dat er geen fouten mogen worden gemaakt. Wat DorpsBelangen wel vindt is dat een bescheiden opstelling op zijn plaats zou zijn geweest. Om de balans wat te herstellen een paar voorbeelden van waar het wat anders liep dan het regenboogcollege ons wil doen geloven.

Mis-Communicatie

Voor de communicatie werd het college in de afgelopen jaren terzijde gestaan door een communicatie-afdeling van drie personen. Zij verzorgden een voortdurende goed nieuwsshow voor het regenboogcollege. Wat de burger niet hoorde in de afgelopen 4 jaar is dat er ook zaken waren die niet werden bereikt of feitelijk fout liepen. Voor de gemeenteraad was de communicatieafdeling niet beschikbaar. De door de burgers gekozen raad werd daardoor in haar mogelijkheden (en de verplichting!) verantwoording aan de burgers af te leggen, beperkt. Daarbij komt de gewoonte van het college de raad te informeren in vertrouwelijke bijeenkomsten. Raadsleden kunnen daarover niet vrijuit spreken. Als ze dat toch doen, kunnen ze zelfs gerechtelijk worden vervolgd. Voor de coalitiepartijen was dat geen probleem. Die liepen strak aan de hand van het college (of omgekeerd). De dorpsbelangenpartijen als oppositiepartijen werden hierdoor in hun communicatiemogelijkheden extra beperkt. Mede daardoor is de informatievoorziening naar de burgers ernstig tekort geschoten. Het 4-jaars goednieuwsbericht beweert het tegendeel.

Dis-Continuïteit

Door de wijze waarop is gecommuniceerd, hebben de regenboogcoalitie en het regenboogcollege veel voor zich kunnen houden, maar niet alles. Waar in het 4-jaars goednieuwsbericht helemaal geen melding van wordt gemaakt is de instabiliteit die niemand ontgaan kan zijn:

 • Onvrijwillig moesten twee wethouders het veld ruimen
 • Twee coalitiepartijen vielen uiteen vanwege het gevoerde beleid
 • De burgemeester vertrok een jaar na zijn herbenoeming naar elders.

Steeds duidelijker wordt wat de gevolgen zijn van deze discontinuïteiten. Andermaal; waar gehakt wordt, vallen spaanders. Wees daar dan ook open over: een volledig 4-jaars nieuwsbericht had aandacht aan deze discontinuïteiten en de gevolgen daarvan moeten besteden.

Mis-informatie

Als we over het vallen van spaanders spreken, komen we vanzelf bij het hakken van monumentale bomen aan het Noordereinde. Langdurig heeft het college volgehouden dat deze bomen wegens ouderdom en ligging langs de weg gevaarlijk waren geworden. Deskundigenrapportages die het tegendeel beweerden, opgesteld op verzoek van aanwonenden, werden naar de prullenbak verwezen. Uiteindelijk bleek het om de verkeersdoorstroming te gaan. Nadat was gekapt, wees sectie op het gehakte bomenbestand uit dat 20 van de 24 bomen in prima conditie waren, ook gegeven de plaats langs de weg waar ze stonden. Gedane zaken nemen geen keer en omgehakte 100 tot 150 jaar oude bomen die het beschermd dorpsgezicht aldaar mede bepaalden, zet je niet meer rechtop. Wat zegt het 4-jaars goednieuwsbericht hierover: “de reconstructie van het Noordereinde in ’s-Graveland is bijna afgerond”. Daar kunnen de bewoners, die bijna 200 zienswijzen en tientallen bezwaarschriften indienden en diverse rechtszaken voerden, het mee doen. De gemeente is nu bijna een jaar bezig om 1,2 km dorpsstraat te vernieuwen. Komt door de vele bezwaren etcetera zegt de gemeente. Feit is dat er precies één halve dag vertraging is veroorzaakt door een actie om het feitelijke kappen van de bomen te stoppen. In de politiek wordt mis-informatie doorgaans als doodzonde beschouwd. Het 4-jaars goednieuwsbericht zwijgt erover.

Kapitale Missers

De gemeente lijkt een abonnement te hebben op ruimtelijke ordenings-, ontwikkelings- en bouwprojecten die in de soep lopen. Een paar voorbeelden:

 • Het oude gemeentehuis in Nederhorst den Berg
 • Antoniusterrein in Kortenhoef
 • Dennenlaan/Oude gemeentewerf Loosdrecht
 • Dorpscentrum Oud Loosdrecht
 • Oudergaard
 • Horstermeerpolder

Ja maar, horen wij al. “Daar konden we ook niets aan doen of dat lag buiten onze invloedssfeer.” Feit is dat dat vaak klopt en feit is ook dat daar dan ook juist de missers beginnen. Te vaak heeft de gemeente zich buiten spel laten zetten of zich niet bijtijds in een zaak gemengd als daar wel behoefte aan bestond.

Durft de gemeente bijvoorbeeld in de Horstermeer niet voorop te lopen in het proberen een Inpassingsbesluit door de Provincie te voorkomen? Het maakt heel wat uit of de gemeente Wijdemeren volgt of voorop loopt. Waarom sloot de gemeente overeenkomsten voor projectontwikkeling en liet die vervolgens door ontwikkelaars naar eigen behoefte interpreteren. Het braak liggende dorpscentrum Oud Loosdrecht is het droevige resultaat daarvan. Nodeloos te zeggen dat dit soort missers kapitaal zijn. Kapitaal in tweeërlei zin: letterlijk (in financiële zin) en/of figuurlijk (in maatschappelijke zin). En wat zegt het 4-jaars goednieuwsbericht over dit soort zaken. Niets, er zijn blijkbaar geen missers.

Financieel Struisvogelgedrag

Kapitaal brengt ons ook bij financiën, gemeentefinanciën wel te verstaan. Wat meldt het 4-jaars goednieuwsbericht daarover? Hier kunt u een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken lezen: “Door solide en solidair te bezuinigen is een sluitende meerjarenbegroting bereikt. De provincie die toezicht houdt op de Wijdemeerse financiën heeft haar waardering hiervoor uitgesproken en heeft aangegeven dat de gemeente op de goede weg is.” Dit is onwaar en onzin. Een sluitende meerjarenbegroting? Kletskoek!. Wijdemeren staat als enige gemeente in Noord Holland onder PREVENTIEF TOEZICHT OMDAT ONZE MEERJARENBEGROTING NIET SLUIT. Dat is andere koek. De hardnekkigheid waarmee het regenboogcollege, gesteund door de regenboogcoalitie in de raad, deze financiële onzin blijft beweren, getuigt van een hoog struisvogelgehalte. Misschien moeten we wel van een struisvogelcollege en een struisvogelcoalitie spreken. En ook van een 4-jaars struisvogelbericht.

Conclusie

Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente hebben wij u op een paar punten bijgelicht over wat het huidige college samen met de huidige coalitie in 4 jaar daadwerkelijk heeft bereikt. Op 3 maart is de keuze aan u:

 • meer ingrediënten voor een volgend struisvogelnestje met dito omeletjes, of
 • een nieuwe weg inslaan: zie onze website www.dorpsbelangen.nu.

Fracties DorpsBelangen,
Wijdemeren,
2 maart 2010

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
6 gr.
windkr. 2