WIJDEMEERSE WEBKRANT
PvdA: Ter Sype en Verkeer
Kortenhoef, ma 22 februari 2010

Vanavond hield de PvdA een verkiezingsavond in de Dobber in Kortenhoef. Het ging over woningbouw op Ter Sype en Verkeer.


V.l.n.r. Femke van Drooge, de heer Driessen (vliegveld (H'sum), Ben Steenvoorden (PvdA Wijdemeren) en Hans Haselager (PvdA Hilversum).

De Wijdemeerse PvdA had de Hilversumse collega's uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. Ook was de voorzitter van Vliegveld Hilversum, de heer Driessen uitgenodigd. Voor het voetlicht zaten de beide lijsttrekkers Ben Steenvoorden en Hans Haselager. De discussie werd geleid door Femke van Drooge, nr. 2 van de Hilversumse PvdA-lijst.

All in the Family

De kleine zaal was goed gevuld met naar schatting een man of veertig. Hilversumse raadsleden, Wijdemeerse raadsleden, PvdA-wethouder Lia Moote, PvdA-leden, een D66-er en een GL-er. Van de Hilversume PvdA was er raadslid Peter Hermans, die ook als morele steunn voor zijn vader Jan Hermans (nr. 2) uit Nederhorst den Berg optrad. Er bleken meer familierelaties te bestaan. Hans Haselager, ex-Kortenhoever, wees erop dat zijn zuster Corrie op nr. 11 de Wijdemeerse PvdA-lijst staat.


Links Peter Hermans (raadslid PvdA Hilversum),
rechts Wijdemeren PvdA-kandidaat nr. 2 Jan Hermans (NdB).

Ter Sype

Hans Haselager opende met de one liner "De victorie van Wouter Bos begint in Wijdemeren! Heb je dat Herman?" Herman Stuijver had het. (En de WWK ook.)

Haselager hield een warm pleidooi voor woningbouw op Ter Sype. Hij noemde daarbij het belang van Wijdemeren, maar vergat even het belang voor de hele regio van de bouw van 550 woningen. Als middel tegen vergrijzing en bevordering van de lokale economie is bouwen voor jongeren van belang, zeker in een situatie van krimp die dreigt te gaan ontstaan, aldus Haselager.

Ontwarren

Femke Drooge probeerde de problemen rond het vliegveld en Ter Sype te ontwarren. Dat viel niet mee. De heer Driessen van het vliegveld had eigenlijk maar één boodschap. Wij vliegen daar al zestig jaar en laat ons lekker vliegen. Als wij wat moeten opschuiven of veranderen voor de buurman Wijdemeren is dat geen enkel probleem. Sterker nog, er liggen plannen klaar waarbij iedereen minder last van ons heeft, maar ooit is er bedacht dat er een stltegebied onder mijn vliegveld moest komen. Wij waren er al, maar nu worden wij met die situatie om de oren geslagen.

Treurig

Uit zijn betoog kwam een treurigmakend beeld van twintig jaar bestuurlijke inconsistentie en onmacht naar voren. Twee ministeries (VROM en VWS), twee provincies (Utrecht en Noord-Holland) en drie gemeenten Hilversum, Wijdemeren en De Bilt, naast natuurorganisaties, bewoners en anderen. Een Poolse landdag. Ieder van die organisaties zijn dan weer voor woningbouw, dan weer tegen. Als voorbeeld werd een wethouderswissel in Hilversum genoemd. De oude wethouder was voor, de nieuwe wethouder Ed Reijn (de broer van Theo) was de keer daarop tegen.

Oud zeer

Op de achtergrond speelt allerlei oud zeer een rol. Zo is daar de provincie Utrecht die acht jaar geleden Loosdrecht verloor aan Noord-Holland en nog af en toe daarover zit te mokken en dwars ligt. Hans Haselager wees erop dat Wijdemeerse politici ook niet altijd even handig opereren. Zo was er in Hilversum een GL-bijeenkomst waar tegenstanders van aanpassing van het vliegveld samen kwamen. De Wijdemeerse GL-wethouder Nelleke Schenkkan was daar ook, maar deed volgens Haselager geen poging on het sentiment in de zaal te keren.

Het werd glashelder dat er een krachtig besluit genomen moet worden. Een besluit dat Noord-Holland kan nemen, maar nog niet genomen heeft. De Wijdemeerse politiek zal dat unaniem toejuichen, daarin in ieder geval gesteund door de Hilversumse PvdA. Het vliegveld zal geen enkel bezwaar maken, zolang men maar kan vliegen binnen de gestelde kaders. Verhalen over charters zijn bewust in de wereld gebracht door tegenstanders, maar volkomen uit de lucht gegrepen. Net zo onzinnig als het feit dat de gemeente De Bilt tegen een woonwijk daar is, omdat de Utrechtseweg dan drukker wordt.

Dossier Vliegveld/ Ter Sype

Verkeer


Ben Steenvoorden en Hans Haselager.
(Meer samen doen, niet in de Kozijnkramp schieten.)

Na de pauze ging het over verkeer. Daar bleken Haselager en Steenvoorden het, zoals te verwachten was, minder eens. Haselager huldigt het keiharde principe dat al het verkeer in Hilversum en in de regio over de bestaande infrastructuur afgewikkeld moet worden. (Waarmee hij 's-Graveland per definitie opzadelt met een probleem.) Randwegen door de natuur of over de hei zijn voor hem onbespreekbaar. Om de simplificatie nog wat groter te maken pleitte hij ervoor om het Noorder- en Zuidereinde vol te leggen met drempels, om zo verkeer door de kern te ontmoedigen. En tenslotte vond hij dat het OV versterkt moest worden voor ouderen.

Ben Steenvoorden opende met het oude Hilversumse taboe "Krugerbocht", waarvan de afsluiting door Hilversum al veertig jaar extra verkeer naar 's-Graveland dirigeert. Die afsluiting vond ooit plaats om de inwoners van de wijk Trompenberg te ontzien. Haselager was daar snel klaar mee. In Trompenberg wonen veel advocaten. Heropenen van de Krugerbocht wordt veel te duur voor Hilversum. "Dat gebeurt dus niet." Steenvoorden wees erop dat het verkeer enorm is toegenomen en dat de door Haselager bepleitte oplossing (ontmoediging) geen oplossing is, omdat men nu al vast staat bij de Smidsbrug, op Noorder- en Zuidereinde, maar ook bij de rotonde in Hilversum op de N201 en op de Diependaalselaan. OV biedt daar geen oplossing voor, aldus Steenvoorden.

Dossier Verkeer 's-Graveland

Kozijnkramp

Afsluitend deed Haselager een beroep op de Wijdemeerse PvdA om veel meer samen met Hilversum te doen. "Daar is een wereld te winnen." :aldus Haselager. "Maak gebruik van Hilversumse faciliteiten! Denk aan de WMO, Sociale Zaken, de bibliotheek, openbaar vervoer. En wees niet bang dat we jullie overnemen. Schiet niet in de Kozijnkramp, die Wijdemeren oprichtte, toen er één zinnetje in de pers had gestaan."

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
4 gr.
windkr. 2