WIJDEMEERSE WEBKRANT
West End en Arnoud Voet
Wijdemeren, do 1 april 2010

De procedures voor de bestemmingsplannen West End en Arnoud Voetlaan kunnen worden voortgezet. Op 7 april bespreekt de commissie R en E de plannen.

Het gaat om bestemmingsplannen in Loosdrecht (West End) en Ankeveen (Arnoud Voetlaan).

persbericht

Twee bestemmingsplannen door in procedure

De procedures voor de bestemmingsplannen West End en Arnoud Voetlaan kunnen worden voortgezet. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de inspraaknota waarin de inspraakreacties op de beide voorontwerp-bestemmingsplannen zijn verwoord.

Het college stemt in met een aantal kleine wijzigingen die voortvloeien uit de inspraakreacties. Deze reacties geven echter geen aanleiding om de bestemmingsplanprocedures te staken of de plannen ingrijpend te wijzigen. Het bestemmingsplan Arnoud Voetlaan moet de bouwplannen op voormalige terrein van de Lindeschool en het naastgelegen gebied aan de Arnoud Voetlaan in Ankeveen mogelijk maken. Voor dit terrein is een woningbouwplan van 24 woningen opgesteld.

Procedure

De volgende stap is om de beide plannen op woensdag 7 april voor te leggen aan de commissie Ruimte en Economie. Na een positief advies van de commissie worden de plannen als ontwerp-bestemmingsplannen gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens die termijn kunnen bij de gemeente zienswijzen worden ingediend.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 4