WIJDEMEERSE WEBKRANT
Uitbesteden Soc. Zaken
Wijdemeren, wo 18 februari 2009

Het college wil laten onderzoeken of Sociale Zaken uitbesteed kan worden. Daarbij wordt eerst naar Hilversum gekeken.

persbericht

Onderzoek naar uitbesteding Sociale Zaken

Het college stelt voor om een onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke uitbesteding van taken van het team Sociale Zaken. Na advisering door de commissie Maatschappelijke Zaken op 3 maart, zou de opdracht verstrekt kunnen worden.

Bezuinigingsmaatregel

In 2008 gaf het college al aan, dat als de taken van het team volledig zouden worden uitbesteed en de formatieplaats van afdelingshoofd zou vervallen, er circa € 100.000,- bespaard kan worden.
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad besloten om onderzoek te laten doen naar de voor- en nadelen van gehele of gedeeltelijke uitbesteding. Uitbesteding van de taken aan de gemeente Hilversum is de eerste optie die wordt onderzocht. Uitgangspunt voor raad en college is, dat bij een eventuele uitbesteding, de dienstverlening op zijn minst op het huidige niveau blijft, of verbetert. De Cliëntenraad wordt waar mogelijk vroegtijdig geïnformeerd, betrokken en om advies gevraagd.

Medewerkers bezorgd over toekomst

Medewerkers van het team zijn geïnformeerd over het onderzoek. Zij zijn bezorgd over hun toekomst. Met de ondernemingsraad wordt periodiek overlegd over het onderzoek. Verder vragen ook de medewerkers aandacht voor de zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van een mogelijke uitbesteding.

Provincie

De uitvoering van het onderzoek kost € 30.170,- ex. BTW. De raad stelt dit bedrag ter beschikking, maar omdat de gemeente onder preventief toezicht staat, moet de provincie hier wel eerst mee akkoord gaan. Over enkele weken wordt het antwoord van de provincie verwacht.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
3 gr.
windkr. 2