WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wonen voor 55-Plus
Loosdrecht, za 15 november 2008

Onlangs hield de Stichting SIR-55 een succesvolle informatieavond in Loosdrecht.

persbericht

SIR-55 Wijdemeren

Onlangs hield SIR-55, de landelijk opererende stichting, die voor en door 55+ 'ers levensduurzame woningen laat bouwen, een succesvolle informatieavond in Loosdrecht.

Een bomvolle zaal werd bijgepraat over lokale kansen op dit soort woningen, die zorgen dat u zolang mogelijk ruim, gelijkvloers en zelfstandig kunt blijven wonen. SIR-55 kent een programma van eisen, dat minimaal aan GIW en Woonkeur voldoet. Zorg kan aan huis worden geleverd evenals diverse andere woondiensten. Er waren zelfs belangstellenden uit Amsterdam, Weesp, Bussum en Huizen. De avond was het gevolg van de paginagrote advertentie in de huis-aan-huis bezorgde weekbladen. Dankzij deze initiatieven zijn er inmiddels ruim 100 echtparen in Wijdemeren, die deze woonwens hebben geuit via een deelnemerschap in de stichting.

SIR-55 is heel actief geweest in klankbordgroepen voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige Antoniusschool aan de Kerkstraat te Kortenhoef en op de locatie Sportvelden Overmeer Zuid. B&W is diverse malen schriftelijk gevraagd om grondposities te gunnen aan deze groep burgers. Het overleg hierover is onlangs voortgezet door SIR-55 Eindhoven. SIR-55 weet nu precies hoeveel echtparen op welke locatie willen gaan wonen en wat hun woonwensen zijn. De ruimschoots toegelichte locaties op deze avond waren in volgorde van interesse: Antoniusschool, gemeentewerf Loosdrecht, Overmeer Zuid, ter Sype en Zuidsingel. Uit de zaal werd verder aandacht gevraagd voor de locatie Godelindehof. SIR-55 concentreert zich nu met patiowoningen op Antoniusschool, gemeentewerf en Overmeer Zuid.

Het is nu aan de gemeente, B&W en gemeenteraad om deze vraag vanuit de bevolking te beantwoorden. Het helpt om doorstroming te bereiken en mogelijk kan de Provincie Noord-Holland middels de subsidieregeling voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of het aanjaagteam een duw in de juiste richting geven. Particuliere grondeigenaren kunnen zich natuurlijk ook melden.  Zie voor meer gegevens en een gefilmde rondwandeling door twee SIR-woningen: www.sir-55.nl

SBS-6 zendt op 6 december een documentaire uit over SIR-55!

Wim van Oudheusden
Loosdrecht

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
grijs, nat
12 gr.
windkr. 3