WIJDEMEERSE WEBKRANT
GGD: Vul in en stuur terug
Wijdemeren, di 11 maart 2008

De GGD doet nogmaals een dringend beroep op diegenen die een vragenlijst ontvingen voor de Gezondheidspeiling 2008 om deze in te vullen en terug te sturen.

persbericht

Oproep directeur GGD: ' Help mee een goed beeld van de gezondheid in uw woonplaats te verkrijgen!'

Ruim een maand geleden heeft de GGD 6.700 inwoners uit de regio een vragenlijst toegestuurd met vragen over onder meer gezondheid, leefstijl en behoefte aan zorg, de Gezondheidspeiling 2008 .

Mevrouw Engelsman, directeur GGD Gooi & Vechtstreek, doet aan alle inwoners die een vragenlijst hebben ontvangen een dringend verzoek deze in te vullen en terug te sturen: 'De deelname van de inwoners is lager dan de GGD gewend is. Vier op de tien inwoners hebben de vragenlijst tot nu toe ingevuld en teruggestuurd, in 2004 waren dit er zes op de tien. Dit percentage wil de GGD met de Gezondheidspeiling 2008 ook behalen. Alleen zo kunnen wij, samen met de gemeenten, het gezondheidsbeleid optimaal afstemmen op de inwoners. En dat is in het belang van ons allemaal. Vandaar mijn oproep mee te helpen de vragenlijst in te vullen. Terugsturen kan tot 30 maart en is gratis met de bijgeleverde antwoordenvelop.'

De inwoners die een vragenlijst krijgen toegestuurd, zijn door middel van een steekproef uit de bevolkingsregisters van de gemeenten getrokken. Dit betekent dat mensen op basis van het toeval worden aangeschreven met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Uw privacy wordt absoluut gewaarborgd. Er is voor een zodanige onderzoekopzet gekozen, dat nooit te achterhalen is wie welke antwoorden heeft gegeven.

De onderzoeksopzet en de gebruikte vragenlijst zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdgooi.nl . In het najaar van 2008 worden de resultaten gepubliceerd in regionale kranten en op de GGD-website.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
8 gr.
windkr. 6