WIJDEMEERSE WEBKRANT
Bezwaar tegen Verdiepingen
Loosdrecht do 22 mei 2008

Het verdiepingenplan is door GS vestgesteld. Nu gaat het naar de minister. Dat betekent dat er weer bezwaar gemaakt kan worden.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

Verdiepingenplan weer ter inzage

Op 24 april jongstleden hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland in een speciale vergadering het bestemmingplan 'Waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen', het Verdiepingenplan, vastgesteld. Daarbij is ook de Nota van Antwoord vastgesteld, waarin GS antwoord geeft op de bijna 400 zienswijzen die eerder door omwonenden en andere betrokkenen tegen het plan zijn ingediend.

Opnieuw ter visie

Het plan is door GS vastgesteld en moet nu door de Minister van VROM goedgekeurd worden. In dit proces ligt het hele plan weer ter visie, onder andere op de balie van de afdeling REO van het gemeentehuis van Wijdemeren. Hier kan het plan op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur worden ingezien. Ook kan het worden gedownload op (.)

Bedenkingen

Binnen zes maanden moet de Minister van VROM beslissen of zij het bestemmingsplan goedkeurt. Daarom ligt het door GS vastgestelde plan vanaf 19 mei zes weken ter inzage bij de gemeente. Tijdens deze periode kunnen z.g. bedenkingen tegen het bestemmingsplan worden ingediend.

Er zijn drie groepen mensen die bij VROM bedenkingen kunnen indienen: mensen die eerder bij GS een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij GS in te dienen en iedereen die bedenkingen heeft tegen bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. De gemeente Wijdemeren zal zeker een bedenking indienen. Bedenkingen moeten voor 30 juni aanstaande naar: de Minister van VROM, mw. Dr. J.M. Cramer, t.a.v. mw. Drs. M.A. Ziel, Directie Gebiedsontwikkeling, IPC 372, postbus 30940, 2500 GX, Den Haag.

Commissie MER

De Commissie voor milieueffectrapportage heeft het bij het bestemmingplan horende MER-rapport getoetst op haar eigen richtlijnen en geadviseerd om aanvullend onderzoek te doen. Tegen deze toetsingsrapportage kunnen geen bedenkingen worden ingediend, dat kan uitsluitend tegen het bestemmingsplan.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
21 gr.
windkr. 2