WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vraagtekens bij Verdiepingen
Loosdrecht, do 22 mei 2008

De gemeente Wijdemeren is blij met de uitkomst van de milieu-effectrapportage over het verdiepingenplan. Er moet meer onderzoek gedaan worden.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

MER-commissie niet positief over mileu-effecten Verdiepingenplan

De Commissie voor de milieu-effectrapportage heeft een toetsingsadvies uitgebracht over het Milieu Effect Rapport (het MER) bij het Bestemmingsplan Waterkwaliteitverbetering Loosdrechtse Plassen, het Verdiepingenplan. In het MER wordt beschreven wat de effecten op het milieu zijn, als het verdiepingenplan doorgaat.

Commissie maakt en controleert richtlijnen

De Commissie voor de milieu-effectrapportage is een onafhankelijke commissie die de richtlijnen opstelt waaraan het MER moet voldoen. GS van de provincie Noord-Holland heeft deze richtlijnen letterlijk overgenomen en adviesbureau DHV gevraagd om op basis daarvan het MER, inclusief alle bijbehorende studies, te schrijven. De Commissie moet controleren of het MER inderdaad volgens de richtlijnen is uitgevoerd. Dat is onlangs gebeurd.

Oordeel

De Commissie ondersteunt de conclusie dat voor de verbetering van de waterkwaliteit en het oplossen van het baggerprobleem, ingrijpende maatregelen nodig zijn. De Commissie is echter ook van mening dat er essentiële informatie ontbreekt om nu een finaal besluit over de verdiepingen te nemen. Zo ontbreekt een concrete berekening over de ligging en de dimensies (volume en diepte) van de verdiepingen, blijven er onzekerheden over de daadwerkelijke ontwikkeling van plantengroei op de plasbodem en bovenal is niet zeker of de verdiepingen ook het beoogde resultaat zullen hebben.

Nader onderzoek

De Commissie beveelt onder andere aan dat er nader onderzoek komt naar de uiteindelijke dimensies van de putten, er een afweging plaatsvindt van overige maatregelen, er ook tijdens de uitvoering van de plannen wordt gekeken naar de effecten, er een beschrijving komt van de wijze van uitvoering (waaronder de afvoer van slib), aanvullende gegevens over de natuur en laagfrequent geleuid en stof.

Reactie Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren is blij met het advies van de Commissie, omdat dit overeenkomt met de zienswijze van de gemeente. Ook verheugt het de gemeente dat de Commissie adviseert andere maatregelen te betrekken in de uitvoer. Hiermee wordt namelijk aangegeven dat het Verdiepingenplan alleen niet de juiste oplossing is.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
21 gr.
windkr. 2