WIJDEMEERSE WEBKRANT
Ottenhome Dicht
Loosdrecht, ma 21 juli 2008

Het college van B&W gaf onlangs een bouwvergunning aan Fortis. Daarop liet Fortis aan Ottenhome weten dat de zaak op 14 oktober dicht gaat.

Het college van B&W vertrekte een bouwvergunning aan Fortis voor dertig dure woningen en een kleiner nieuw watersportcentrum. Per sms liet de gemeente aan Fortis weten dat de zaak rond was. Voor Fortis was dat reden om contact op te nemen met Ottenhome en mee te delen dat de zaak in oktober dicht gaat om hem te kunnen slopen.

De vrij onverwachte beslissing van het college deed nogal wat stof opwaaien in de lokale politiek. Er was toegezegd dat de bouwvergunning nog besproken zou worden in de commissie voor hij aan Fortis verstrekt zou worden.

Interne procedure

Tussen de raadsleden ontstond een levendig emailverkeer over de kwestie waarin men zijn zorgen uitsprak over de vergunningverstrekking aan Fortis en het feit dat het college zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Voor het college was de inhoud van de gewisselde emails reden om in een brief aan de raad te laten weten dat de bouwvergunning nog even opgehouden wordt tot na een ingelaste commissievergadering op 12 augustus. Volgens de brief is de bouwvergunning volstrekt in orde, maar bestaan er vragen over de gevolgde interne procedure, die het college in augustus wil ophelderen.


Wethouder Wim Lorjé: Procedure bouwvergunning in orde.

Het college, bij monde van wethouder Wim Lorjé (VVD) stelt dat alle procedures voor het afgeven van de bouwvergunning waren afgerond en er daarom geen enkele reden meer was om te wachten met de afgifte van de bouwvergunning.

Raad niet geïnformeerd


Jaap van Waveren (DBL) in april:
"Ik heb een cd met compleet gewijzigde plannen van Fortis."

Jaap van Waveren, fractievoorzitter van DBL, is het volstrekt oneens met het collegestandpunt. Hij denkt dat er nog veel bezwaren van omwonenden zullen komen, tot aan de raad van state, die ernstige vertraging zullen veroorzaken. Bovendien wijst hij erop dat het college heeft toegezegd om de raad te informeren over de bouwplannen en het bestemmingsplan. Dat is volgens hem echter nooit gebeurd. Met steun van alle partijen in de raad, met uitzondering van de VVD, floot hij het college terug, hetgeen leidde tot de brief waarin het college de bouwvergunning aanhoudt en de extra commissievergadering uitschrijft.

Wel of niet verleend?

Er doet zich nu een merkwaardige situatie voor. Per sms heeft het college aan Fortis laten weten dat de bouwvergunning verleend is. De echte vergunning is echter niet verzonden, omdat de raad om uitstel en een extra commissievergadering vroeg. Een woordvoerster van Fortis bevestigt dat daar de bouwvergunning niet binnen is, maar zegt tegelijkertijd dat hij wel is verleend, omdat hij per sms is bevestigd. Als de raad de bouwvergunning tegen houdt, dan dient zich dus de vraag aan of een sms enige rechtsgeldigheid heeft.

Geen helderheid

Van Waveren deed diverse malen verwoede pogingen om helderheid van het college te krijgen over de bouwplannen van Fortis en het bestemmingsplan, maar hij kreeg van de coalitie en het college geen enkele steun om zijn vragen beantwoord te krijgen. Tijdens de raadsvergadering in april leidde dat zelfs tot het feit dat burgemeester Don Bijl van het ene op het andere moment zijn verantwoordelijkheid voor het Fortis project overdroeg aan wethouder Wim Neef, nadat René Voigt (DBW) had opgemerkt dat Bijl "een groot politiek probleem" zou hebben als zou blijken dat Fortis het ontwerp van het plan gewijzigd had. De portefeuille Ruimtelijke Ordening berust nu bij wethouder Betske van Henten (CDA), die Wim Neef opvolgde.


Wethouder Betske van Henten, Ruimtelijke Ordening.

Opgeschort

Tijdens de raad van maart was er ook al iets aan de hand met het voorbereidingsbesluit over het Fortisplan. Toen werd dat voorbereidingsbesluit op het laatste momen van de agenda gehaald omdat de besprekingen tussen Fortis en Ottehome waren vastgelopen. Het college vond toen dat Ottenhome of iets Ottenhome-achtigs moest blijven. Uit de opmerkingen van burgemeester Don Bijl viel toen, tussen de regels door, op te maken dat Fortis dat niet van plan was.

Dossier Ottenhome

bron
G&E/WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen, regen
16 gr.
windkr. 5