WIJDEMEERSE WEBKRANT
Strijd om de Loosdrechter
Loosdrecht, wo 20 februari 2008

De provincie organiseert morgenavond een inloopavond over de verdiepingen. De gemeente doet hetzelfde op 6 maart. Zij strijden om uw gunst.

Inloopmarkt Provincie

Morgenavond om 18.00 uur houdt de provincie een inloopmarkt in Ottenhome aan de Oud-Loosdrechtsedijk over het verdiepingenplan. Er zullen kramen staan van de provincie, Waternet (v/h DWR) en twee onderzoeksbureaus (DHV en Deltares). De aanvang is een uur vervroegd omdat op dezelfde avond door de gemeente vanaf half acht een dorpsavond in het gemeentehuis wordt georganiseerd. De inloopavond maakt deel uit van de procedure om het bestemmingsplan aan te passen, opdat het verdiepingenplan uitgevoerd kan worden.

Zes maart Gemeente

Op zes maart houdt de gemeente een informatieavond over het verdiepingenplan. In Wijdemeren Informeren van deze week schrijft de gemeente daarover het onderstaande.

Dossier Verdiepingenplan

Uit: Wijdemeren Informeren

Donderdag 6 maart: informatiebijeenkomstgemeente over verdiepingenplan

Veel inwoners van Wijdemeren zijn het niet eens met het plan van de Provincie om putten van 14 meter diep te maken in de Loosdrechtse Plassen. Op 6 maart, om 20.00 uur, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over dit onderwerp in de raadszaal van het gemeentehuis. U kunt alle vragen stellen waarop u nu nog geen antwoord heeft. Ook kunt u informatie krijgen over hoe u een zienswijze kunt indienen.

Verdiepingenplan

Vijftig jaar geleden werden de Loosdrechtse Plassen troebel. Dat kwam vooral omdat er toen veel water uit de Vecht in de Plassen stroomde. Door die troebelheid stierven waterplanten af en nam de hoeveelheid slib toe. Met name jachthavens en watersporters kregen hier last van. In de jaren negentig is door de gemeente Loosdrecht, DWR (nu: Waternet), provincie Utrecht, Natuurmonumenten, Watersportverbond en HISWA afgesproken om het water weer helderder te maken en iets te gaan doen aan het slibprobleem: ze wilden een grote diepe put baggeren. Wetenschappers van het Waterloopkundig Laboratorium uit Delft geloofden in die tijd dat het slib hier in zou bezinken.

Wat is er tegen verdiepingen?

De gemeente heeft grote twijfels over de werking van het Verdiepingenplan. Tot nu toe is het slechts een theoretisch computermodel dat nog nergens toegepast is. In het nieuwste MER-rapport geeft Waternet dit ook eigenlijk toe door met een heel nieuw model te komen. Ook dat nieuwe model is nog nergens in praktijk gebracht.

Wijdemeren werkt niet mee

In 2002 begon Wijdemeren ernstig te twijfelen aan de theorie van de wetenschappers en vroeg om nader onderzoek. Toen dat geweigerd werd, heeft Wijdemeren zich teruggetrokken uit het Verdiepingenplan. Sindsdien heeft DWR de hulp ingeroepen van de provincie om Wijdemeren te dwingen mee te werken. In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten niet aan deze dwang mee te willen werken, met als gevolg dat de provincie nu zelf een bestemmingsplan moet maken.

Bestemmingsplan en MER

De provincie is bezig een bestemmingsplan voor de Loosdrechtse Plassen te maken. De wet schrijft voor dat er dan ook een Milieu Effect Rapport (MER) moet komen. In dit MER staat wat het effect van die Verdiepingen op het milieu is. Iedereen die dat wil, kan zijn mening over deze MER en/of het bestemmingsplan naar de provincie sturen. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Hoe dien ik mijn zienswijze in?

Iedereen kan een kort briefje schrijven met daarin zijn mening over de plannen en dat sturen naar: GS van Noord- Holland, t.a.v. mevrouw J.Hoogendijk, directie Beleid, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Denk er wel om dat u per plan een briefje moet schrijven en dat u die voor 14 maart post.

Wat gebeurt er mee?

De provincie moet rekening houden met uw mening als zij het bestemmingsplan in april wil gaan vaststellen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente zal ook een zienswijze indienen. Verder wil de gemeente op alle mogelijke manieren proberen om dit Verdiepingenplan tegen te houden. Daarnaast zoekt de gemeente naar manieren om van het slibprobleem af te komen.

Meer informatie op 6 maart

De gemeente organiseert op 6 maart om 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent daar van harte welkom!

bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
4 gr.
windkr. 2