WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verkeer door Nederhorst
's-Graveland, ma 15 december 2008

Frans van Loenen stuurde een brief naar het college over de bewegwijzering van de N201 richting Weesp. Die moet door Nederhorst leiden vindt hij.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden brief

Geacht College,

Komend vanaf Loosdrecht via het industrieterrein Zodde staat ter hoogte van de gebouwen van Intratuin bij het stoplicht, waarna toegang is tot de Vreelandse weg, aangegeven dat verkeer richting Weesp en het Weesper industrieterrein Garsten Noord de route Zuidereinde /Noordereinde ’s Graveland dient te volgen om daarna via de Loodijk/Vechtbrug richting Weesp te gaan.

Ik ben van oordeel dat de aangewezen route dient te lopen via de recent geopende Gabriel Rotonde die vanaf de Vreelandse weg door Nederhorst den Berg uitkomt op de Loodijk bij de Vechtbrug, met vrijwel direct volgende toegang tot Weesp en het industrieterrein Garsten Noord.

De Vreelandse weg, Gabriel Rotonde, de doorgang Nederhorst den Berg en tenslotte de Dammerweg geven beduidend meer ruimte voor doorgaand verkeer (reden ook waarom immers de Gabriel Rotonde werd ingericht ten behoeve van een noord-zuid verbinding) dan de route Zuidereinde / Noordereinde. Afgezien van een duidelijk betere en ruimere weginrichting is de bebouwing langs de route via de Gabriel Rotonde beduidend minder en, waar toch sprake is van bebouwing, in ieder geval duidelijk waarneembaar vele meters verder verwijderd van de as van de doorgaande weg dan het geval is aan het beschermd dorpsgezicht Zuidereinde / Noordereinde.

Het gevolg van de door u aangegeven routebepaling is kennelijk zonder grond en veroorzaakt een overmatige verkeersbelasting alsmede een dien ten gevolge vermindering van de verkeersveiligheid van het beschermd dorpsgezicht Zuidereinde/Noordereinde.

Het bovenstaand overwegend, verzoek ik u de aangegeven route te wijzigen en verkeer met bestemming Weesp, Garsten Noord en verder via de Gabriel Rotonde te leiden.

Met vriendelijke groet,
Frans van Loenen,
’s Graveland

bron
Ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
4 gr.
windkr. 2